Аrkivi

April 10, 2019

Informacion mbi regjistrin e drejtorëve (baza online)

Regjistrin e drejtorëve (Baza online) mund ta shikoni në linkun në vijim http://dic.edu.mk:8081 ose në linkun më poshtë në këtë faqe. Regjistri i drejtorëve përbëhet nga dy pjesë: – „Persona të certifikuar“ – pjesë e cila përmban të dhëna për personat të cilët janë pajisur me certifikatë për drejtor, përkatësisht: emri dhe mbiemri, komuna, data […]

Risi
April 6, 2019

Informacion mbi trajnimet e mbajtura për studimin ndërkombëtar TIMSS 2019

Nga  26 marsi deri  më  03 prill  2019 Qendra Shtetërore e Provimeve organizoi një sërë trajnimesh rajonale për realizimin e studimit ndërkombëtar TIMSS2019. Në këtë projekt marrin pjesë 150 shkolla fillore nga vendi ynë. Në trajnimin e realizuar në Shkup më  27 mars 2019  mori pjesë dhe u drejtua edhe  ministri i arsimit dhe shkencës […]

Risi
February 25, 2019

Informacion mbi sesionin XV të provimit në vitin 2019

Ju njoftojmë që sesioni   XV i provimit  (mars 2019) për kandidatët për drejtor në shkollë fillore, shkollë të mesme, konvikt nxënësish dhe universitet i hapur qytetarë për mësim të përjetshëm të cilët kanë fituar të drejtën për të hyrë në provim në përputhje me Ligjin për drejtor në shkollë fillore, shkollë të mesme, konvikt nxënësish […]

Risi
January 28, 2019

Informacion mbi sesionin XIV të provimit në vitin 2019

Ju njoftojmë që sesioni   XIV i provimit  (shkrut 2019) për kandidatët për drejtor në shkollë fillore, shkollë të mesme, konvikt nxënësish dhe universitet i hapur qytetarë për mësim të përjetshëm të cilët kanë fituar të drejtën për të hyrë në provim në përputhje me Ligjin për drejtor në shkollë fillore, shkollë të mesme, konvikt nxënësish […]

Risi
December 11, 2018

Informacion për trajnimin e kandidatëve për drejtor në shkollë fillore, shkollë të mesme, konvikt nxënësish dhe universitet i hapur civil për mësim të përjetshëm

Ju njoftojmë që më dt. 15.12. 2018 (e shtunë) në përputhje me Ligjin për trajnimin dhe provimin për drejtor në shkollë fillore, shkollë të mesme, konvikt nxënësish dhe universitet i hapur civil për mësim të përjetshëm(„Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr.10/15, 145/15, 192/15, 30/16, 120/18 dhe 140/18), do të fillojë trajnimi me grupin e […]

Risi