Аrkivi

December 11, 2018

Informacion për trajnimin e kandidatëve për drejtor në shkollë fillore, shkollë të mesme, konvikt nxënësish dhe universitet i hapur civil për mësim të përjetshëm

Ju njoftojmë që më dt. 15.12. 2018 (e shtunë) në përputhje me Ligjin për trajnimin dhe provimin për drejtor në shkollë fillore, shkollë të mesme, konvikt nxënësish dhe universitet i hapur civil për mësim të përjetshëm(„Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr.10/15, 145/15, 192/15, 30/16, 120/18 dhe 140/18), do të fillojë trajnimi me grupin e […]

Risi
July 18, 2018

(Македонски) Одлуки за избор на кандидати за вработување на административни службеници во Државен испитен центар по Јавен оглас број 73-2018

Одлуки за избор на кандидати за вработување на административни службеници во Државен испитен центар по Јавен оглас број 73-2018

Konkurse