All posts by: admin

About admin

April 1, 2024

Njoftim (THIRRJE PUBLIKE) për aplikimin e drejtorëve të shkollave për ndjekjen e trajnimit të avancuar

Të nderuar drejtorë, Në bazë të Ligjit për trajnim dhe të provimit për drejtor në shkollë fillore, shkollë të mesme, konvikt nxënësish dhe universitet të hapur civil për mësim të përjetshëm (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 10/2015, 145/2015, 192/2015, 30/2016, 120/2018 dhe 140/2018) çdo drejtor shkolle që ka dhënë provimin e drejtorit është […]

Risi
February 29, 2024

Njoftim (thirrje publike) për provimin profesional për praktikantë në sesionin e pranverës 2024

Sipas nenit 2 nga Ligji për mësimdhënës dhe bashkëpuntorë profesionalë në shkollat fillore dhe të mesme (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr.161/19), Qendra Shtetërore e Provimeve organizon provimin profesional për praktikantët të cilët pas skadimit të stazhit të praktikantit janë të detyruar ta japin atë. Qendra Shtetërore e Provimeve shpall thirrje publike […]

Uncategorized, Risi
February 2, 2024

Informacion për sesionin e 35 – të provimit për drejtor në 2024 (shkurt)

Kandidatët të cilët kanë të drejtë ti nështrohen provimit për drejtor të shkollës fillore, shkollës të mesme, konvikt nxënësish dhe univerzitet i hapur qytetar për mësim të përjetshëm në pajtim me Ligjin për trajnimin dhe provimin për drejtor të shkollës fillore, shkollës të mesme,konvikt nxënësish dhe univerzitet i hapur qytetar për mësim të përjetshëm („Gazeta […]

Risi
December 7, 2023

Informacion për sesionin e 34 – të provimit për drejtor në 2023 (Dhjetor)

Kandidatët të cilët kanë të drejtë ti nështrohen provimit për drejtor të shkollës fillore, shkollës të mesme, konvikt nxënësish dhe univerzitet i hapur qytetar për mësim të përjetshëm në pajtim me Ligjin për trajnimin dhe provimin për drejtor të shkollës fillore, shkollës të mesme,konvikt nxënësish dhe univerzitet i hapur qytetar për mësim të përjetshëm („Gazeta […]

Risi
October 26, 2023

Informacion për sesionin e 33 – të provimit për drejtor në 2023 (Nëntor)

Kandidatët të cilët kanë të drejtë ti nështrohen provimit për drejtor të shkollës fillore, shkollës të mesme, konvikt nxënësish dhe univerzitet i hapur qytetar për mësim të përjetshëm në pajtim me Ligjin për trajnimin dhe provimin për drejtor të shkollës fillore, shkollës të mesme,konvikt nxënësish dhe univerzitet i hapur qytetar për mësim të përjetshëm („Gazeta […]

Risi
June 26, 2023

NJOFTIM PËR FILLIM ME TRAJNIMIN E AVANCUAR PËR DREJTORËT E SHKOLLAVE

Почитувани директори на училишта, Ве известуваме дека Државниот испитен центар започнува со организација и реализација на напредната обука за директори. Согласно Законот за обука и испит за директор на основно училиште, средно училиште, ученички дом и отворен граѓански универзитет за доживотно учење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 10/2015, 145/2015, 192/2015, 30/2016, 120/2018 и 140/2018) […]

Risi