All posts by: admin

About admin

March 17, 2023

Njoftim (thirrje publike) për provimin profesional për praktikantë në sesionin e pranverës 2023

Sipas nenit 2 nga Ligji për mësimdhënës dhe bashkëpuntorë profesionalë në shkollat fillore dhe të mesme (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr.161/19), Qendra Shtetërore e Provimeve organizon provimin profesional për praktikantët të cilët pas skadimit të stazhit të praktikantit janë të detyruar ta japin atë. Qendra Shtetërore e Provimeve shpall thirrje publike […]

Risi
November 14, 2022

NJOFTIM I KANDIDATËVE RRETH PROVIMIT PROFESIONAL TË SESIONIT TË VJESHTËS 2022

Për shkak të interesimit të madh të kandidatëve për dhënien e provimit profesional, Qendra Shtetërore e Provimeve iu del në ndihmë dhe e VAZHDON AFATIN PËR PARAQITJEN E PROVIMIT në sesionin e vjeshtës, më së voni deri më 12.12.2022. Vërejtje: Dokumentacioni i duhur mbetet po i njëjti dhe dërgohet VETËM PËRMES POSTËS.

Risi
October 13, 2022

Informacion për sesionin e 32-të provimit në 2022 (Nëntor)

Ju njoftojmë që sesioni i 32-të i provimit (nëntor 2022) për kandidatët për drejtor në shkollë fillore, shkollë të mesme, konvikt nxënësish dhe universitet i hapur qytetar për mësim të përjetshëm, që kanë fituar të drejtën e provimit në përputhje me Ligjin për trajnimin dhe provimin për drejtor në shkollë fillore, shkollë të mesme, konvikt nxënësish dhe […]

Risi