All posts by: admin

About admin

October 9, 2020

Njoftim për kandidatët që dëshirojnë ta rinovojnë certifikatën për drejtor

Kandidatët të cilët janë pajisur me certifikatë për drejtor deri më 30.09.2016, në qoftë se dëshirojnë ta rinovojnë certifikatën, do të duhet të paraqiten për rinovim në përputhje me orientimet e dhëna në ueb-faqen e QSHP-së, më së voni deri më 01.11.2020. Pra, Në përputhje me dekretin e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, […]

Risi
October 6, 2020

(Македонски) Известување за кандидатите за стручен испит од пролетниот испитен рок во 2020 година

Kandidatët që janë paraqitur për provimin profesional në sesionin e pranverës të vitit 2020 dhe i plotësojnë kushtet për mësimdhënës në përputhje me nenin 3 të Ligjit për mësimdhënësit dhe bashkëpunëtorët profesional në shkollat fillore dhe të mesme  („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr.161/19) NUK ËSHTË E NEVOJSHME TË PARAQITEN PËRSËRI. Po […]

Risi
October 2, 2020

Njoftim për dhënien e provimit profesional në sesionin e vjeshtës në vitin 2020

Ju njoftojmë që Qendra Shtetërore e Provimeve do të realizojë sesion vjeshtor për dhënien e provimit profesional në periudhën  e nëntorit të vitit 2020. Fletëparaqitja me dokumentacionin e kompletuar parashtrohet pranë Qendrës Shtetërore të Provimeve vetëm përmes postës me adresë në rr. „Vasil Gjorgov“ pn. 1000 Shkup, më së voni deri më  26.10.2020 (e hënë).   Njoftim për dhënien […]

Risi