All posts by: admin

About admin

February 11, 2021

Orientime për hartimin e detyrës së shtëpisë me shkrim për provimin e praktikantit

Detyrën e shtëpisë me shkrim që do ta përzgjedhë praktikanti duhet të jetë problem – temë e definuar dhe konkrete, që është pjesë e përmbajtjes së programit për dhënien e provimit profesional. Rregulloret dhe programin mund t’i gjeni këtu. Problemin e përzgjedhur të cilin praktikanti do ta studiojë, analizojë, hulumtojë dhe përpunojë nga aspekti i […]

Risi