Аrkivi

April 25, 2024

Informacion për sesionin e 36 – të provimit për drejtor në 2024 (prill)

Kandidatët të cilët kanë të drejtë ti nështrohen provimit për drejtor të shkollës fillore, shkollës të mesme, konvikt nxënësish dhe univerzitet i hapur qytetar për mësim të përjetshëm në pajtim me Ligjin për trajnimin dhe provimin për drejtor të shkollës fillore, shkollës të mesme,konvikt nxënësish dhe univerzitet i hapur qytetar për mësim të përjetshëm („Gazeta […]

Risi
April 1, 2024

Njoftim (THIRRJE PUBLIKE) për aplikimin e drejtorëve të shkollave për ndjekjen e trajnimit të avancuar

Të nderuar drejtorë, Në bazë të Ligjit për trajnim dhe të provimit për drejtor në shkollë fillore, shkollë të mesme, konvikt nxënësish dhe universitet të hapur civil për mësim të përjetshëm (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 10/2015, 145/2015, 192/2015, 30/2016, 120/2018 dhe 140/2018) çdo drejtor shkolle që ka dhënë provimin e drejtorit është […]

Risi
February 29, 2024

Njoftim (thirrje publike) për provimin profesional për praktikantë në sesionin e pranverës 2024

Sipas nenit 2 nga Ligji për mësimdhënës dhe bashkëpuntorë profesionalë në shkollat fillore dhe të mesme (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr.161/19), Qendra Shtetërore e Provimeve organizon provimin profesional për praktikantët të cilët pas skadimit të stazhit të praktikantit janë të detyruar ta japin atë. Qendra Shtetërore e Provimeve shpall thirrje publike […]

Uncategorized, Risi
February 2, 2024

Informacion për sesionin e 35 – të provimit për drejtor në 2024 (shkurt)

Kandidatët të cilët kanë të drejtë ti nështrohen provimit për drejtor të shkollës fillore, shkollës të mesme, konvikt nxënësish dhe univerzitet i hapur qytetar për mësim të përjetshëm në pajtim me Ligjin për trajnimin dhe provimin për drejtor të shkollës fillore, shkollës të mesme,konvikt nxënësish dhe univerzitet i hapur qytetar për mësim të përjetshëm („Gazeta […]

Risi
December 7, 2023

Informacion për sesionin e 34 – të provimit për drejtor në 2023 (Dhjetor)

Kandidatët të cilët kanë të drejtë ti nështrohen provimit për drejtor të shkollës fillore, shkollës të mesme, konvikt nxënësish dhe univerzitet i hapur qytetar për mësim të përjetshëm në pajtim me Ligjin për trajnimin dhe provimin për drejtor të shkollës fillore, shkollës të mesme,konvikt nxënësish dhe univerzitet i hapur qytetar për mësim të përjetshëm („Gazeta […]

Risi
November 23, 2023

[RISI]Njoftim (THIRRJE PUBLIKE) për aplikimin e drejtorëve të shkollave për ndjekjen e trajnimit të avancuar

Të nderuar drejtorë, Në bazë të Ligjit për trajnim dhe të provimit për drejtor në shkollë fillore, shkollë të mesme, konvikt nxënësish dhe universitet të hapur civil për mësim të përjetshëm (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 10/2015, 145/2015, 192/2015, 30/2016, 120/2018 dhe 140/2018) çdo drejtor shkolle që ka dhënë provimin e drejtorit është […]

Risi
November 13, 2023

NJOFTIM PËR REALIZIMIN E TRAJNIMIT TË AVANCUAR

Në bazë të Ligjit për trajnimin dhe provimin e drejtorëve të shkollave fillore, shkollave të mesme, konvikteve të nxënësve dhe universiteteve të hapura civile për mësim të përjetshëm (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 10/2015, 145/2015, 192/2015, 30/2016, 120/2018 dhe 140/2018), çdo drejtor shkolle që ka dhënë provimin e drejtorit është i detyruar të […]

Risi