Аrkivi

October 13, 2022

Informacion për sesionin e 32-të provimit në 2022 (Nëntor)

Ju njoftojmë që sesioni i 32-të i provimit (nëntor 2022) për kandidatët për drejtor në shkollë fillore, shkollë të mesme, konvikt nxënësish dhe universitet i hapur qytetar për mësim të përjetshëm, që kanë fituar të drejtën e provimit në përputhje me Ligjin për trajnimin dhe provimin për drejtor në shkollë fillore, shkollë të mesme, konvikt nxënësish dhe […]

Risi
October 12, 2022

Trajnimi “HYRJE NË TESTIMIN SHTETËROR”

Sot (12.10.2022) në Shkup filloi trajnimi katërditor “Hyrje në testimin shtetëror” në kuadër të Projektit “Zhvillimi dhe implementimi i testimit shtetëror në arsimin fillor në RMV”. Trajnimin e udhëheqin ekspertët ndërkombëtar Jose Nojons dhe Zhaneta Xhumhur, në mbështetje të këshilltarëve të Qendrës Shtetërore të Provimeve, ndërsa në të marrin pjesë 50 mësimdhënës dhe profesorë nga […]

Risi
August 18, 2022

Matura shtetërore – rezultatet e sesionit të gushtit 2022

18.08.2022 – Komisioni shkollor i maturës rezultatet duhet t’i publikojë në ora 10:00 . Për kandidatët të cilët nuk ankimojnë, rezultatet preliminare, mbeten rezultate përfundimtare . Rezultatet do të jenë të qasshme edhe në web faqen e QSHP (www.matura.gov.mk). Rezultatet janë të qasshme në linkun në vijim: http://rezultati.dic.edu.mk 18, 19 dhe 22.08.2022(dri në orën 10:00) […]

Risi
July 16, 2022

Informacion për sesionin e 31 – të provimit në 2022 (Gusht)

Ju njohtojmë që sesioni i 31 – të i provimit (gusht 2022) për kandidatët për drejtor të shkollës fillore, shkollës të mesme, konvikt nxënësish dhe univerzitet i hapur qytetar për mësim të përjetshëm, që kanë fituar të drejtën e provimit në përputhje me Ligjin për trajnimin dhe provimin për drejtor të shkollës fillore, shkollës të […]

Risi
July 1, 2022

Matura shtetërore – rezultatet e sesionit të qershorit 2022

Rezultatet – qershor 2022 01.07.2022 – Komisioni shkollor i maturës rezultatet duhet t’i publikojë në ora 12:00. Për kandidatët të cilët nuk ankimojnë, rezultatet preliminare, mbeten rezultate përfundimtare. Rezultatet janë të qasshme në linkun në vijim: http://rezultati.dic.edu.mk/REZULTATIJUNI2022/REZULTATIJUNI2022.nsf/RezSearch.xsp 01 – 05.07.2022 – Dorëzimi i ankesave ndaj rezultateve nga ana e nxënësve pranë KSHM-së. Menjëherë pas dorëzimit […]

Risi
June 29, 2022

NJOHTIMI I KANDIDATËVE PËR DHËNIEN E PROVIMIT PËR DREJTOR PËR SESIONIN E 30 – TË, KORRIK 2022

Për shkak të interesimit të madh të kandidatëve për dhënien e provimit për drejtor,Qendra shtetërore e provimeve e VAZHDON AFATIN PËR PARAQITJEN E PROVIMIT DERI MË DATËN  30.6.2022  DERI NË ORËN 15 . Vërejtje: Datat e provimeve mbeten të njejtat.Dokumentacioni i nevojshëm të dorzohet mbrenda afatit të lart shënuar ekskluzivisht në arkivin e Qendrës shtetërore të […]

Risi
June 17, 2022

Informacion për sesionin e 30 – të provimit në 2022 (Korrik)

Ju njohtojmë që sesioni i 30 – të i provimit (korrik 2022) për kandidatët për drejtor të shkollës fillore,shkollës të mesme,konvikt nxënësish dhe univerzitet i hapur qytetar për mësim të përjetshëm,që kanë fituar të drejtën e provimit në përputhje me Ligjin për trajnimin dhe provimin për drejtor të shkollës fillore, shkollës të mesme,konvikt nxënësish dhe […]

Risi