Аrkivi

August 18, 2022

Matura shtetërore – rezultatet e sesionit të gushtit 2022

18.08.2022 – Komisioni shkollor i maturës rezultatet duhet t’i publikojë në ora 10:00 . Për kandidatët të cilët nuk ankimojnë, rezultatet preliminare, mbeten rezultate përfundimtare . Rezultatet do të jenë të qasshme edhe në web faqen e QSHP (www.matura.gov.mk). Rezultatet janë të qasshme në linkun në vijim: http://rezultati.dic.edu.mk 18, 19 dhe 22.08.2022(dri në orën 10:00) […]

Risi
July 16, 2022

Informacion për sesionin e 31 – të provimit në 2022 (Gusht)

Ju njohtojmë që sesioni i 31 – të i provimit (gusht 2022) për kandidatët për drejtor të shkollës fillore, shkollës të mesme, konvikt nxënësish dhe univerzitet i hapur qytetar për mësim të përjetshëm, që kanë fituar të drejtën e provimit në përputhje me Ligjin për trajnimin dhe provimin për drejtor të shkollës fillore, shkollës të […]

Risi
July 1, 2022

Matura shtetërore – rezultatet e sesionit të qershorit 2022

Rezultatet – qershor 2022 01.07.2022 – Komisioni shkollor i maturës rezultatet duhet t’i publikojë në ora 12:00. Për kandidatët të cilët nuk ankimojnë, rezultatet preliminare, mbeten rezultate përfundimtare. Rezultatet janë të qasshme në linkun në vijim: http://rezultati.dic.edu.mk/REZULTATIJUNI2022/REZULTATIJUNI2022.nsf/RezSearch.xsp 01 – 05.07.2022 – Dorëzimi i ankesave ndaj rezultateve nga ana e nxënësve pranë KSHM-së. Menjëherë pas dorëzimit […]

Risi
June 29, 2022

NJOHTIMI I KANDIDATËVE PËR DHËNIEN E PROVIMIT PËR DREJTOR PËR SESIONIN E 30 – TË, KORRIK 2022

Për shkak të interesimit të madh të kandidatëve për dhënien e provimit për drejtor,Qendra shtetërore e provimeve e VAZHDON AFATIN PËR PARAQITJEN E PROVIMIT DERI MË DATËN  30.6.2022  DERI NË ORËN 15 . Vërejtje: Datat e provimeve mbeten të njejtat.Dokumentacioni i nevojshëm të dorzohet mbrenda afatit të lart shënuar ekskluzivisht në arkivin e Qendrës shtetërore të […]

Risi
June 17, 2022

Informacion për sesionin e 30 – të provimit në 2022 (Korrik)

Ju njohtojmë që sesioni i 30 – të i provimit (korrik 2022) për kandidatët për drejtor të shkollës fillore,shkollës të mesme,konvikt nxënësish dhe univerzitet i hapur qytetar për mësim të përjetshëm,që kanë fituar të drejtën e provimit në përputhje me Ligjin për trajnimin dhe provimin për drejtor të shkollës fillore, shkollës të mesme,konvikt nxënësish dhe […]

Risi
June 1, 2022

REALIZOHET ME SUKSES DITA E PARË E TESTIMIT SHTETËROR NË KLASËN E TRETË

Qendra Shtetërore e Provimeve, së bashku me nxënësit dhe bashkëpunëtorët nga 120 shkolla fillore në Republikën e Maqedonisë së Veriut, sot me sukses e realizuan ditën e parë të testimit kryesor në klasën e tretë në kuadër të Testimit Shtetëror. Në testim morën pjesë rreth 4200 nxënës të cilët zgjidhnin teste nga lëndët mësimore gjuhë […]

Risi
May 30, 2022

Nënshkrimi i një memorandum bashkëpunimi ndërmjet QSHP dhe Projekti i USAID-it për edukim mediatik ,,Të rinjtë mendojnë”

Projekti i USAID-it për edukim mediatik “Të rinjtë mendojnë” dhe Qendra Shtetërore e Provimeve (QShP) sot në Shkup nënshkruan Memorandum për mirëkuptim dhe bashkëpunim, me qëllim të ndjekjes të vazhdueshme të avansimit të edukimit mediatik tek nxënësit. Ky bashkëpunim do të jetë kyç për analizimin e aftësive të nxënësve të moshave të ndryshme në sferën […]

Risi