All posts by: admin

About admin

August 26, 2020

(Македонски) Известување за новите правилници за стручен испит

Të nderuar, Të nderuar Ju njoftojmë se me fillimin e vitit të ri shkollor 2020/2021 fillon zbatimi i rregulloreve të reja për përgatitjen dhe realizimin e provimit profesional për mësimdhënës dhe bashkëpunëtorë profesional. Pra, për kandidatët të cilët do të fillojnë me stazhin e praktikantit në vitin shkollor 2020/2021 do të zbatohen të gjitha dispozitat […]

Risi
August 25, 2020

NJOFTIM PËR VAZHDIMIN E VLEFSHMËRISË SË CERTIFIKATAVE

Në harmoni me dekretin e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, të sjellë më 12 maj të vitit 2020, për kandidatët të cilët janë pajisur me certifikatë për drejtor në shkollë fillore, shkollë të mesme, konvikt nxënësish dhe universitet i hapur qytetarë për mësim të përjetshëm, konform dispozitave të cilat kanë qenë në fuqi […]

Risi
July 8, 2020

Informacion mbi sesionin XXI të provimit në vitin 2020

Ju njoftojmë që sesioni 21 i provimit  (korrik 2020) për kandidatët për drejtor në shkollë fillore, shkollë të mesme, konvikt nxënësish dhe universitet i hapur qytetarë për mësim të përjetshëm të cilët kanë fituar të drejtën për të dhënë provimin në përputhje me Ligjin për drejtor në shkollë fillore, shkollë të mesme, konvikt nxënësish dhe universitet i hapur qytetarë për […]

Risi
June 16, 2020

Protokolli i procedurave gjatë realizimit të provimeve të maturës shtetërore për vitin shkollor 2019/2020

• Në shkollat e mesme në të cilat do të realizohet matura shtetërore të sigurohen të gjitha kushtet sanitare-higjienike • Dezinfektim i domosdoshëm i bankave dhe karrigeve në ambientet ku do të zhvillohet provimi i nxënësve me mjet dezinfektues që vepron ndaj viruseve sipas udhëzimit të prodhuesit • Të gjithë pjesëmarrësit në realizimin e maturës […]

Risi
June 3, 2020

KUMTESË

Për shkak të situatës me COVID 19, sesioni pranveror i vitit 2020 për provimin profesional për mësimdhënës dhe bashkëpunëtor profesional  SHTYHET për vitin e ardhshëm shkollor, përkatësisht menjëherë  sapo të fillojë mësimi i rregullt nëpër shkolla. Dokumentet e parashtruara pranë Qendrës Shtetërore të Provimeve për sesionin e pranverës nga ana e kandidatëve do të jenë […]

Risi
February 24, 2020

Njoftim për dhënien e provimit profesional në sesionin e pranverës në vitin 2020

Ju njoftojmë që Qendra Shtetërore e Provimeve do të realizojë sesion për dhënien e provimit profesional në periudhën nga 23.03 deri më  30.04.2020. Fletëparaqitja me dokumentacionin e kompletuar parashtrohet pranë Qendrës Shtetërore të Provimeve vetëm përmes postës me adresë në rr. „Vasil Gjorgov“ pn. 1000 Shkup, më së voni deri më  10.03.2020 (e martë).   Njoftim për dhënien e […]

Risi