Аrkivi

May 23, 2018

Informacion për realizimin e Maturës Shtetërore në vitin shkollor 2017/18

Në harmoni me Konceptin për maturë shtetërore, maturë shkollore dhe provim përfundimtar në arsimin e mesëm publik, në kuadër të maturës shtetërore nxënësit i nënshtrohen 4 provimeve dhe detyrë-s projektuese, nga të cilët eksterne janë 3 lëndë. Me detyrim për të gjithë nxënësit është gjuha amtare. Dhënia e provimeve eksterne të maturës shtetërore në sesionin […]

Risi
May 22, 2018

Sesion provimi për muajin qershor viti 2018

Ju njoftojmë që sesioni  i majit i provimit në vitin 2018 për kandidatët për drejtor në shkollë fillore, shkollë të mesme, konvikt nxënësish dhe universitet i hapur qytetarë për mësim të përjetshëm të cilët kanë fituar të drejtën për të hyrë në provim në përputhje me Ligjin për drejtor në shkollë fillore, shkollë të mesme, […]

Risi
April 24, 2018

Sesion provimi për muajin maj viti 2018

Ju njoftojmë që sesioni  i majit i provimit në vitin 2018 për kandidatët për drejtor në shkollë fillore, shkollë të mesme, konvikt nxënësish dhe universitet i hapur qytetarë për mësim të përjetshëm të cilët kanë fituar të drejtën për të hyrë në provim në përputhje me Ligjin për drejtor në shkollë fillore, shkollë të mesme, […]

Risi
April 24, 2018

PISA 2018 testimi kryesor

Nga 23 deri më 27 prill 2018 në të gjitha shkollat e mesme të Republikës së Maqedonisë do të realizohet testimi  PISA 2018, studim ndërkombëtar, në një ekzemplar prej rreth 5500 nxënësish në gjuhën maqedonase dhe shqipe. PISA është studim ndërkombëtar i cili bën matjen e aftësive dhe diturive të nxënësve se sa janë të përgatitur […]

Risi
April 10, 2018

NJOFTIM

Njoftohen kandidatët për drejtorë  të cilët kanë për qëllim të ripërtërijnë Certifikatën për drejtor me të cilën janë pajisur në përputhje me dispozitat të cilat kanë qenë në fuqi deri në ditën e fillimit të zbatimit të Ligjit për trajnimin dhe provimin për drejtor në shkollë fillore, shkollë të mesme, konvikt nxënësish dhe universitet i […]

Risi
April 5, 2018

Sesion provimi

Ju njoftojmë që sesioni i katërt i provimit në vitin 2018 për kandidatët për drejtor në shkollë fillore, shkollë të mesme, konvikt nxënësish dhe universitet i hapur qytetarë për mësim të përjetshëm të cilët kanë fituar të drejtën për të hyrë në provim në përputhje me Ligjin për drejtor në shkollë fillore, shkollë të mesme, […]

Risi
April 4, 2018

Njoftim

Njoftohen të gjithë  kandidatët e interesuar për vlerësues se më datë  31 03.2018, Qendra Shtetërore e Provimeve- Shkup  shpalli konkurs në gazetat ditore “Slloboden peçat” dhe Lajm, për përzgjedhje të bashkëpunëtorëve të jashtëm-vlerësues të testeve nga pjesa eksterne e maturës shtetërore në vitin shkollor 2017/2018. Konkursi është i publikuar në web faqen tonë dhe të […]

Risi
January 18, 2018

Sesion provimi

Ju njoftojmë që sesioni i dytë i provimit në vitin 2018 për kandidatët për drejtor në shkollë fillore, shkollë të mesme, konvikt nxënësish dhe universitet i hapur qytetarë për mësim të përjetshëm të cilët kanë fituar të drejtën për të hyrë në provim në përputhje me Ligjin për drejtor në shkollë fillore, shkollë të mesme, […]

Risi