Аrkivi

September 22, 2017

Informacion për trajnimin e kandidatëve për drejtor në shkollë fillore, shkollë të mesme, konvikt nxënësish dhe universitet i hapur qytetar për mësim të përjetshëm

Ju informojmë që më 30.09.2017 (e shtunë)  konform Ligjit për trajnim dhe provim për drejtor në shkollë fillore, shkollë të mesme, konvikt nxënësish dhe universitet i hapur qytetar për mësim të përjetshëm („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr.10/15, 145/15, 192/15 dhe 30/2016),  fillon moduli i parë për trajnimin e kandidatëve për drejtor në shkollë […]

Uncategorized, Risi
June 2, 2017

KUMTESË PËR OPINIONIN

Të nderuar, Ju njoftojmë që duke marrë parasysh se me datë. 01.06.2017 Kuvendi i Republikës së Maqedonisë solli Ligjin për ndryshimin e Ligjit për arsimin fillor dhe Ligjin për ndryshimin e Ligjit për arsimin e mesëm dhe Ligjin për ndryshimin e Ligjit për arsimtarë në shkollat fillore dhe të mesme  (“Gazeta Zyrtare e Republikës së […]

Risi
May 25, 2017

Udhëzim për testator

Në linkun e më poshtëm: https://www.youtube.com/watch?v=3s43hIm-bXw&feature=youtu.be  mundë të ndiqni video inçizimin në të cilin janë te elaboruara    hapat nga detyrimet kryesore që i kanë testatorët gjatë realizimit të maturës shtetërore.

Risi