Аrkivi

March 9, 2017

Informacion mbi trajnimin e kandidatëve për drejtor në shkollë fillore, shkollë të mesme, konvikt nxënësish dhe universitet të hapur qytetarë për mësim të përjetshëm

Ju informojmë që me dt. 18.03.2017 (e shtunë)  konform Ligjit për trajnimin dhe provimin për drejtor në shkollë fillore, shkollë të mesme, konvikt nxënësish dhe universitet të hapur qytetarë për mësim të përjetshëm („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr.10/15, 145/15, 192/15 dhe 30/2016),  fillon moduli i parë i trajnimit të kandidatëve për drejtor në […]

Risi
March 3, 2017

Informatë për trajnimin e drejtorëve

Ju njoftojmë që në vijim e sipër është formimi i grupit të ri për trajnim e kandidatëve për drejtorë konform risive nga Ligji për trajnim dhe provim për drejtor në shkollë fillore, shkollë të mesme, konvikt nxënësish dhe universitet të hapur qytetar për mësim të përjetshëm (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr.10/15, 145/15, 192/15 […]

Risi
February 7, 2017

Provim për drejtorë të shkollave fillore

Më 14.02. viti 2017 (e martë) me fillim në ora 16:00 në ambientet e Qendrës shtetërore të provimeve  do të mbahet provimi për drejtor në shkollë FILLORE. Kandidatët e interesuar, duhet të parashtrojnë: Fletëparaqitje për provim (shkarko fletëparaqitje); Fletëpagesë për provim për drejtor në shumë prej 3100,00 denarë në llogarinë e Qendrës shtetërore të provimeve […]

Risi
January 27, 2017

Provim për drejtorë të shkollave fillore

Më 03.02. viti 2017 (e premte) me fillim në ora 14:00 në ambientet e Qendrës shtetërore të provimeve  do të mbahet provimi për drejtor në shkollë FILLORE. Kandidatët e interesuar, duhet të parashtrojnë: Fletëparaqitje për provim (shkarko fletëparaqitje); Fletëpagesë për provim për drejtor në shumë prej 3100,00 denarë në llogarinë e Qendrës shtetërore të provimeve […]

Uncategorized, Risi
October 16, 2016

Njoftim

Ju njoftojmë që me dt. 23.12.2016 në ora 12:00 do të publikohen pyetjet e testimit ekstern të arritjeve të nxënësve të viteve përfundimtare në arsimin e mesëm.

Risi
October 12, 2016

Provim për drejtorë të shkollave fillore

Më 28.12. viti 2016 (e mërkur) me fillim në ora 15:30 në ambientet e Qendrës shtetërore të provimeve  do të mbahet provimi për drejtor në shkollë FILLORE. Kandidatët e interesuar, duhet të parashtrojnë: Fletëparaqitje për provim (shkarko fletëparaqitje); Fletëpagesë për provim për drejtor në shumë prej 3100,00 denarë në llogarinë e Qendrës shtetërore të provimeve […]

Risi