dic

October 6, 2020

(Македонски) Известување за кандидатите за стручен испит од пролетниот испитен рок во 2020 година

Kandidatët që janë paraqitur për provimin profesional në sesionin e pranverës të vitit 2020 dhe i plotësojnë kushtet për mësimdhënës në përputhje me nenin 3 të Ligjit për mësimdhënësit dhe bashkëpunëtorët profesional në shkollat fillore dhe të mesme  („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr.161/19) NUK ËSHTË E NEVOJSHME TË PARAQITEN PËRSËRI. Po të njëjtit në mënyrë plotësuese do të kontaktohen nga ana e anëtarëve të komisionit lëndor për dhënien e provimit profesional dhe do të  marrin informacione në  lidhje me realizimin e provimit profesional.

Risi
About admin