All posts by: Artan Abdulla

About Artan Abdulla

December 28, 2022

NJOFTIM për kandidatët të cilët janë paraqitur për dhënien e provimit profesional në sesionin e vjeshtës 2022

Njoftohen kandidatët që janë paraqitur për dhënien e provimit profesional në sesionin e vjeshtës 2022 se do të kontaktohen në mënyrë plotësuese nga anëtarët e komisioneve lëndore dhe do të marrin informacione më të hollësishme në lidhje me realizimin e provimit profesional. Duam t’ua bëjmë me dije kandidatëve të cilët në kohë janë paraqitur dhe […]

Risi
October 25, 2022

Njoftim (thirrje publike) për provimin profesional për praktikantë në sesionin e vjeshtës 2022

Sipas nenit 2 nga Ligji për mësimdhënës dhe bashkëpuntorë profesionalë në shkollat fillore dhe të mesme (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr.161/19), Qendra Shtetërore e Provimeve organizon provimin profesional për praktikantët të cilët pas skadimit të stazhit të praktikantit janë të detyruar ta japin atë. Qendra Shtetërore e Provimeve shpall thirrje publike […]

Risi
October 12, 2022

Trajnimi “HYRJE NË TESTIMIN SHTETËROR”

Sot (12.10.2022) në Shkup filloi trajnimi katërditor “Hyrje në testimin shtetëror” në kuadër të Projektit “Zhvillimi dhe implementimi i testimit shtetëror në arsimin fillor në RMV”. Trajnimin e udhëheqin ekspertët ndërkombëtar Jose Nojons dhe Zhaneta Xhumhur, në mbështetje të këshilltarëve të Qendrës Shtetërore të Provimeve, ndërsa në të marrin pjesë 50 mësimdhënës dhe profesorë nga […]

Risi
July 1, 2022

Matura shtetërore – rezultatet e sesionit të qershorit 2022

Rezultatet – qershor 2022 01.07.2022 – Komisioni shkollor i maturës rezultatet duhet t’i publikojë në ora 12:00. Për kandidatët të cilët nuk ankimojnë, rezultatet preliminare, mbeten rezultate përfundimtare. Rezultatet janë të qasshme në linkun në vijim: http://rezultati.dic.edu.mk/REZULTATIJUNI2022/REZULTATIJUNI2022.nsf/RezSearch.xsp 01 – 05.07.2022 – Dorëzimi i ankesave ndaj rezultateve nga ana e nxënësve pranë KSHM-së. Menjëherë pas dorëzimit […]

Risi
June 1, 2022

REALIZOHET ME SUKSES DITA E PARË E TESTIMIT SHTETËROR NË KLASËN E TRETË

Qendra Shtetërore e Provimeve, së bashku me nxënësit dhe bashkëpunëtorët nga 120 shkolla fillore në Republikën e Maqedonisë së Veriut, sot me sukses e realizuan ditën e parë të testimit kryesor në klasën e tretë në kuadër të Testimit Shtetëror. Në testim morën pjesë rreth 4200 nxënës të cilët zgjidhnin teste nga lëndët mësimore gjuhë […]

Risi
May 30, 2022

Nënshkrimi i një memorandum bashkëpunimi ndërmjet QSHP dhe Projekti i USAID-it për edukim mediatik ,,Të rinjtë mendojnë”

Projekti i USAID-it për edukim mediatik “Të rinjtë mendojnë” dhe Qendra Shtetërore e Provimeve (QShP) sot në Shkup nënshkruan Memorandum për mirëkuptim dhe bashkëpunim, me qëllim të ndjekjes të vazhdueshme të avansimit të edukimit mediatik tek nxënësit. Ky bashkëpunim do të jetë kyç për analizimin e aftësive të nxënësve të moshave të ndryshme në sferën […]

Risi