All posts by: Artan Abdulla

About Artan Abdulla

September 29, 2021

Njoftim (thirrje publike) për provimin profesional për praktikantë

Sipas nenit 2 nga Ligji për mësimdhënës dhe bashkëpuntorë profesional në shkollat fillore dhe të mesme (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr.161/19), Qendra Shtetërore e Provimeve organizon provimin profesional për praktikantët të cilët pas skadimit të stazhit të praktikantit janë të detyruar ta japin atë. Qendra Shtetërore e Provimeve shpall thirrje publike […]

Risi
March 18, 2021

PROTOKOLLI PËR VEPRIMIN E SHKOLLAVE TË MESME GJATË REALIZIMIT TË PROVIMEVE TË MATURËS SHTETËRORE PËR VITIN SHKOLLOR 2020/2021

• Në shkollat e mesme ku realizohet matura shtetërore duhet të sigurohen kushtet sanitare-higjienike. • Mjetet për dezinfektim të vendosen para shkollës dhe të bëhet dezinfektimi i domosdoshëm i duarve nga të gjithë nxënësit dhe të gjithë të involvuarit në realizimin e maturës shtetërore para se të hyjnë në shkollë. • Gjatë hyrjes në shkollë […]

Risi
  • 1
  • 2