All posts by: Artan Abdulla

About Artan Abdulla

June 1, 2022

REALIZOHET ME SUKSES DITA E PARË E TESTIMIT SHTETËROR NË KLASËN E TRETË

Qendra Shtetërore e Provimeve, së bashku me nxënësit dhe bashkëpunëtorët nga 120 shkolla fillore në Republikën e Maqedonisë së Veriut, sot me sukses e realizuan ditën e parë të testimit kryesor në klasën e tretë në kuadër të Testimit Shtetëror. Në testim morën pjesë rreth 4200 nxënës të cilët zgjidhnin teste nga lëndët mësimore gjuhë […]

Risi
May 30, 2022

Nënshkrimi i një memorandum bashkëpunimi ndërmjet QSHP dhe Projekti i USAID-it për edukim mediatik ,,Të rinjtë mendojnë”

Projekti i USAID-it për edukim mediatik “Të rinjtë mendojnë” dhe Qendra Shtetërore e Provimeve (QShP) sot në Shkup nënshkruan Memorandum për mirëkuptim dhe bashkëpunim, me qëllim të ndjekjes të vazhdueshme të avansimit të edukimit mediatik tek nxënësit. Ky bashkëpunim do të jetë kyç për analizimin e aftësive të nxënësve të moshave të ndryshme në sferën […]

Risi
May 18, 2022

Konferenca e tretë ndërkombëtare për arsimin në matematikë, fizikë dhe shkencat përkatëse të përafërta

Në konferencën e tretë ndërkombëtare për arsimin në matematikë,fizikë dhe shkencat përkatëse të përafërta nga 6 deri 8 maj 2022 të mbajtur në Fakultetin e shkencave matematiko natyror në Shkup. Fjalë hyrëse mbajti edhe drejtoresha e Qendrës shtetërore të provimeve m-r Elizabeta Naumovska. Në konferencën nga QSHP me punimin e saj prezentoi dhe d-r Beti […]

Risi
April 11, 2022

Studimi PISA 2022 – testimi kryesor

Studimi kryesor PISA 2022 do të realizohet në periudhën prej 07.04.2022 deri më 27.05.2022 në të gjitha shkollat e mesme të R,së Maqedonisë së Veriut në gjuhën maqedonase dhe atë shqipe. PISA është Programi ndërkombëtar për vlerësimin e nxënësve,i sponzoruar nga Organizata për bashkëpunim dhe zhvillim ekonomik (OECD). PISA është hulumtimi më i madh ndërkombëtar […]

Risi
March 23, 2022

STUDIMI NDËRKOMBËTAR PISA 2022

Qendra shtetërore e provimeve në  21.03.2022 mbajti dy takime në distancë në platformën Zoom ( në gjuhën maqedonase dhe shqipe) me të gjithë drejtorët e shkollave të mesme dhe kordinatorët e shkollave për studimin ndërkombëtar PISA 2022..Tema e takimeve ishte testimi kryesor i ardhshëm i cili do të realizohet në muajin prill dhe maj 2022 […]

Risi
March 10, 2022

TESTIMI PROVUES TIMSS 2023 NË GJUHËN MAQEDONASE DHE SHQIPE

Në periudhën prej 09.03.2022 deri 25.03.2022 në 30 shkolla fillore në Republikën e Maqedonisë së Veriut do të zhvillohet për herë të parë në vendin tonë në mënyrë elektronike testimi TIMSS 2023 në gjuhën maqedonase dhe shqipe.Në këtë testim do të përfshihen 1197 nxënës të klasës së katërt,prej të cilëve 837 në gjuhën maqedonase dhe […]

Risi