Аrkivi

December 7, 2019

Informacion mbi sesionin XIX të provimit në vitin 2019

Ju njoftojmë që sesioni   XIX i provimit  (dhjetor 2019) për kandidatët për drejtor në shkollë fillore, shkollë të mesme, konvikt nxënësish dhe universitet i hapur qytetarë për mësim të përjetshëm të cilët kanë fituar të drejtën për të hyrë në provim në përputhje me Ligjin për drejtor në shkollë fillore, shkollë të mesme, konvikt nxënësish […]

Risi
November 12, 2019

Informacion mbi sesionin XVIII të provimit në vitin 2019

Ju njoftojmë që sesioni   XVII i provimit  (shtator 2019) për kandidatët për drejtor në shkollë fillore, shkollë të mesme, konvikt nxënësish dhe universitet i hapur qytetarë për mësim të përjetshëm të cilët kanë fituar të drejtën për të hyrë në provim në përputhje me Ligjin për drejtor në shkollë fillore, shkollë të mesme, konvikt nxënësish […]

Risi
October 25, 2019

Lajmërim

Qendra Shtetërore e Provimeve, me qëllim që të del krah kandidatëve për dhënien e provimit profesional për arsimtarë, bashkëpunëtorë profesional dhe edukatorë në sesionin e vjeshtës 2019, e VAZHDON AFATIN E PARAQITJES DERI  MË 31.10.2019. Vërejtje: Dokumentacioni i duhur mbetet njëjtë si më parë, dhe dërgohet vetëm përmes postës.

Risi
October 9, 2019

Njoftim për dhënien e provimit profesional në sesionin e vjeshtës në vitin 2019

Ju njoftojmë që Qendra Shtetërore e Provimeve do të realizojë sesion për dhënien e provimit profesional në periudhën nga 01.11 deri më  15.12.2019, si vijon: Praktikantët të cilët paraqiten për herë të parë për dhënien e provimit profesional dhe Praktikantët të cilët nuk e kanë kaluar provimin ose testin e integritetit. Për kandidatët që paraprakisht […]

Risi
August 23, 2019

Informacion mbi sesionin XVII të provimit në vitin 2019

Ju njoftojmë që sesioni   XVII i provimit  (shtator 2019) për kandidatët për drejtor në shkollë fillore, shkollë të mesme, konvikt nxënësish dhe universitet i hapur qytetarë për mësim të përjetshëm të cilët kanë fituar të drejtën për të hyrë në provim në përputhje me Ligjin për drejtor në shkollë fillore, shkollë të mesme, konvikt nxënësish […]

Risi
May 8, 2019

Informacion mbi sesionin XVI të provimit në vitin 2019

Ju njoftojmë që sesioni   XV i provimit  (mars 2019) për kandidatët për drejtor në shkollë fillore, shkollë të mesme, konvikt nxënësish dhe universitet i hapur qytetarë për mësim të përjetshëm të cilët kanë fituar të drejtën për të hyrë në provim në përputhje me Ligjin për drejtor në shkollë fillore, shkollë të mesme, konvikt nxënësish […]

Risi