Аrkivi

October 9, 2020

Njoftim për kandidatët që dëshirojnë ta rinovojnë certifikatën për drejtor

Kandidatët të cilët janë pajisur me certifikatë për drejtor deri më 30.09.2016, në qoftë se dëshirojnë ta rinovojnë certifikatën, do të duhet të paraqiten për rinovim në përputhje me orientimet e dhëna në ueb-faqen e QSHP-së, më së voni deri më 01.11.2020. Pra, Në përputhje me dekretin e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, […]

Risi
October 6, 2020

(Македонски) Известување за кандидатите за стручен испит од пролетниот испитен рок во 2020 година

Kandidatët që janë paraqitur për provimin profesional në sesionin e pranverës të vitit 2020 dhe i plotësojnë kushtet për mësimdhënës në përputhje me nenin 3 të Ligjit për mësimdhënësit dhe bashkëpunëtorët profesional në shkollat fillore dhe të mesme  („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr.161/19) NUK ËSHTË E NEVOJSHME TË PARAQITEN PËRSËRI. Po […]

Risi
October 2, 2020

Njoftim për dhënien e provimit profesional në sesionin e vjeshtës në vitin 2020

Ju njoftojmë që Qendra Shtetërore e Provimeve do të realizojë sesion vjeshtor për dhënien e provimit profesional në periudhën  e nëntorit të vitit 2020. Fletëparaqitja me dokumentacionin e kompletuar parashtrohet pranë Qendrës Shtetërore të Provimeve vetëm përmes postës me adresë në rr. „Vasil Gjorgov“ pn. 1000 Shkup, më së voni deri më  26.10.2020 (e hënë).   Njoftim për dhënien […]

Risi
August 26, 2020

(Македонски) Известување за новите правилници за стручен испит

Të nderuar, Të nderuar Ju njoftojmë se me fillimin e vitit të ri shkollor 2020/2021 fillon zbatimi i rregulloreve të reja për përgatitjen dhe realizimin e provimit profesional për mësimdhënës dhe bashkëpunëtorë profesional. Pra, për kandidatët të cilët do të fillojnë me stazhin e praktikantit në vitin shkollor 2020/2021 do të zbatohen të gjitha dispozitat […]

Risi
August 25, 2020

NJOFTIM PËR VAZHDIMIN E VLEFSHMËRISË SË CERTIFIKATAVE

Në harmoni me dekretin e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, të sjellë më 12 maj të vitit 2020, për kandidatët të cilët janë pajisur me certifikatë për drejtor në shkollë fillore, shkollë të mesme, konvikt nxënësish dhe universitet i hapur qytetarë për mësim të përjetshëm, konform dispozitave të cilat kanë qenë në fuqi […]

Risi
July 8, 2020

Informacion mbi sesionin XXI të provimit në vitin 2020

Ju njoftojmë që sesioni 21 i provimit  (korrik 2020) për kandidatët për drejtor në shkollë fillore, shkollë të mesme, konvikt nxënësish dhe universitet i hapur qytetarë për mësim të përjetshëm të cilët kanë fituar të drejtën për të dhënë provimin në përputhje me Ligjin për drejtor në shkollë fillore, shkollë të mesme, konvikt nxënësish dhe universitet i hapur qytetarë për […]

Risi