Аrkivi

June 9, 2018

Informacion mbi provimin nga gjuhа amtare e për maturën shtetërore 2018

Më 09.06.2018 me fillim nga ora 10:00 u realizua pjesa me detyrim e maturës shtetërore në të gjitha shkollat publike dhe një pjesë të atyre private në Republikën e Maqedonisë për nxënësit e gjimnazeve, shkollave të artit dhe arsimit të mesëm profesional me kohëzgjatje katërvjeçare.  U mbajtë provimi nga gjuhë maqedonase dhe letërsi, gjuhë shqipe […]

Risi
May 23, 2018

Informacion për realizimin e Maturës Shtetërore në vitin shkollor 2017/18

Në harmoni me Konceptin për maturë shtetërore, maturë shkollore dhe provim përfundimtar në arsimin e mesëm publik, në kuadër të maturës shtetërore nxënësit i nënshtrohen 4 provimeve dhe detyrë-s projektuese, nga të cilët eksterne janë 3 lëndë. Me detyrim për të gjithë nxënësit është gjuha amtare. Dhënia e provimeve eksterne të maturës shtetërore në sesionin […]

Risi
May 22, 2018

Sesion provimi për muajin qershor viti 2018

Ju njoftojmë që sesioni  i majit i provimit në vitin 2018 për kandidatët për drejtor në shkollë fillore, shkollë të mesme, konvikt nxënësish dhe universitet i hapur qytetarë për mësim të përjetshëm të cilët kanë fituar të drejtën për të hyrë në provim në përputhje me Ligjin për drejtor në shkollë fillore, shkollë të mesme, […]

Risi