Аrkivi

June 3, 2020

KUMTESË

Për shkak të situatës me COVID 19, sesioni pranveror i vitit 2020 për provimin profesional për mësimdhënës dhe bashkëpunëtor profesional  SHTYHET për vitin e ardhshëm shkollor, përkatësisht menjëherë  sapo të fillojë mësimi i rregullt nëpër shkolla. Dokumentet e parashtruara pranë Qendrës Shtetërore të Provimeve për sesionin e pranverës nga ana e kandidatëve do të jenë […]

Risi
February 24, 2020

Njoftim për dhënien e provimit profesional në sesionin e pranverës në vitin 2020

Ju njoftojmë që Qendra Shtetërore e Provimeve do të realizojë sesion për dhënien e provimit profesional në periudhën nga 23.03 deri më  30.04.2020. Fletëparaqitja me dokumentacionin e kompletuar parashtrohet pranë Qendrës Shtetërore të Provimeve vetëm përmes postës me adresë në rr. „Vasil Gjorgov“ pn. 1000 Shkup, më së voni deri më  10.03.2020 (e martë).   Njoftim për dhënien e […]

Risi
January 8, 2020

Informacion mbi sesionin XX të provimit në vitin 2020

Ju njoftojmë që sesioni   XX i provimit  (janar 2020) për kandidatët për drejtor në shkollë fillore, shkollë të mesme, konvikt nxënësish dhe universitet i hapur qytetarë për mësim të përjetshëm të cilët kanë fituar të drejtën për të hyrë në provim në përputhje me Ligjin për drejtor në shkollë fillore, shkollë të mesme, konvikt nxënësish […]

Risi
December 7, 2019

Informacion mbi sesionin XIX të provimit në vitin 2019

Ju njoftojmë që sesioni   XIX i provimit  (dhjetor 2019) për kandidatët për drejtor në shkollë fillore, shkollë të mesme, konvikt nxënësish dhe universitet i hapur qytetarë për mësim të përjetshëm të cilët kanë fituar të drejtën për të hyrë në provim në përputhje me Ligjin për drejtor në shkollë fillore, shkollë të mesme, konvikt nxënësish […]

Risi