Risi

March 18, 2021

PROTOKOLLI PËR VEPRIMIN E SHKOLLAVE TË MESME GJATË REALIZIMIT TË PROVIMEVE TË MATURËS SHTETËRORE PËR VITIN SHKOLLOR 2020/2021

• Në shkollat e mesme ku realizohet matura shtetërore duhet të sigurohen kushtet sanitare-higjienike. • Mjetet për dezinfektim të vendosen para shkollës dhe të bëhet dezinfektimi i domosdoshëm i duarve nga të gjithë nxënësit dhe të gjithë të involvuarit në realizimin e maturës shtetërore para se të hyjnë në shkollë. • Gjatë hyrjes në shkollë […]

Risi