Risi

December 7, 2020

Konferencë shtypi nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës dhe Qendra Shtetërore e Provimeve për testimet PIRLS 2021 dhe PISA 2021

Ministria e Arsimit dhe Shkencës së bashku me Qendrën Shtetërore të Provimeve më 07.12.2020 mbajti një konferencë shtypi në temë analizë e thelluar e rezultateve nga studimi ndërkombëtar PISA 2018 dhe njëkohësisht informoi mbi përgatitjet për testimet vijues PIRLS 2021 dhe PISA 2021. Në pres konferencë foli ministri i arsimit dhe shkencës, z-nja Milla Carovska. […]

Risi