Risi

June 26, 2023

NJOFTIM PËR FILLIM ME TRAJNIMIN E AVANCUAR PËR DREJTORËT E SHKOLLAVE

Почитувани директори на училишта, Ве известуваме дека Државниот испитен центар започнува со организација и реализација на напредната обука за директори. Согласно Законот за обука и испит за директор на основно училиште, средно училиште, ученички дом и отворен граѓански универзитет за доживотно учење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 10/2015, 145/2015, 192/2015, 30/2016, 120/2018 и 140/2018) […]

Risi
March 17, 2023

Njoftim (thirrje publike) për provimin profesional për praktikantë në sesionin e pranverës 2023

Sipas nenit 2 nga Ligji për mësimdhënës dhe bashkëpuntorë profesionalë në shkollat fillore dhe të mesme (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr.161/19), Qendra Shtetërore e Provimeve organizon provimin profesional për praktikantët të cilët pas skadimit të stazhit të praktikantit janë të detyruar ta japin atë. Qendra Shtetërore e Provimeve shpall thirrje publike […]

Risi
December 28, 2022

NJOFTIM për kandidatët të cilët janë paraqitur për dhënien e provimit profesional në sesionin e vjeshtës 2022

Njoftohen kandidatët që janë paraqitur për dhënien e provimit profesional në sesionin e vjeshtës 2022 se do të kontaktohen në mënyrë plotësuese nga anëtarët e komisioneve lëndore dhe do të marrin informacione më të hollësishme në lidhje me realizimin e provimit profesional. Duam t’ua bëjmë me dije kandidatëve të cilët në kohë janë paraqitur dhe […]

Risi
November 14, 2022

NJOFTIM I KANDIDATËVE RRETH PROVIMIT PROFESIONAL TË SESIONIT TË VJESHTËS 2022

Për shkak të interesimit të madh të kandidatëve për dhënien e provimit profesional, Qendra Shtetërore e Provimeve iu del në ndihmë dhe e VAZHDON AFATIN PËR PARAQITJEN E PROVIMIT në sesionin e vjeshtës, më së voni deri më 12.12.2022. Vërejtje: Dokumentacioni i duhur mbetet po i njëjti dhe dërgohet VETËM PËRMES POSTËS.

Risi
October 25, 2022

Njoftim (thirrje publike) për provimin profesional për praktikantë në sesionin e vjeshtës 2022

Sipas nenit 2 nga Ligji për mësimdhënës dhe bashkëpuntorë profesionalë në shkollat fillore dhe të mesme (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr.161/19), Qendra Shtetërore e Provimeve organizon provimin profesional për praktikantët të cilët pas skadimit të stazhit të praktikantit janë të detyruar ta japin atë. Qendra Shtetërore e Provimeve shpall thirrje publike […]

Risi
October 13, 2022

Informacion për sesionin e 32-të provimit në 2022 (Nëntor)

Ju njoftojmë që sesioni i 32-të i provimit (nëntor 2022) për kandidatët për drejtor në shkollë fillore, shkollë të mesme, konvikt nxënësish dhe universitet i hapur qytetar për mësim të përjetshëm, që kanë fituar të drejtën e provimit në përputhje me Ligjin për trajnimin dhe provimin për drejtor në shkollë fillore, shkollë të mesme, konvikt nxënësish dhe […]

Risi