Risi

February 7, 2017

Provim për drejtorë të shkollave fillore

Më 14.02. viti 2017 (e martë) me fillim në ora 16:00 në ambientet e Qendrës shtetërore të provimeve  do të mbahet provimi për drejtor në shkollë FILLORE. Kandidatët e interesuar, duhet të parashtrojnë: Fletëparaqitje për provim (shkarko fletëparaqitje); Fletëpagesë për provim për drejtor në shumë prej 3100,00 denarë në llogarinë e Qendrës shtetërore të provimeve […]

Risi
January 27, 2017

Provim për drejtorë të shkollave fillore

Më 03.02. viti 2017 (e premte) me fillim në ora 14:00 në ambientet e Qendrës shtetërore të provimeve  do të mbahet provimi për drejtor në shkollë FILLORE. Kandidatët e interesuar, duhet të parashtrojnë: Fletëparaqitje për provim (shkarko fletëparaqitje); Fletëpagesë për provim për drejtor në shumë prej 3100,00 denarë në llogarinë e Qendrës shtetërore të provimeve […]

Uncategorized, Risi
October 16, 2016

Njoftim

Ju njoftojmë që me dt. 23.12.2016 në ora 12:00 do të publikohen pyetjet e testimit ekstern të arritjeve të nxënësve të viteve përfundimtare në arsimin e mesëm.

Risi
October 12, 2016

Provim për drejtorë të shkollave fillore

Më 28.12. viti 2016 (e mërkur) me fillim në ora 15:30 në ambientet e Qendrës shtetërore të provimeve  do të mbahet provimi për drejtor në shkollë FILLORE. Kandidatët e interesuar, duhet të parashtrojnë: Fletëparaqitje për provim (shkarko fletëparaqitje); Fletëpagesë për provim për drejtor në shumë prej 3100,00 denarë në llogarinë e Qendrës shtetërore të provimeve […]

Risi