All posts by: admin

About admin

April 4, 2018

Njoftim

Njoftohen të gjithë  kandidatët e interesuar për vlerësues se më datë  31 03.2018, Qendra Shtetërore e Provimeve- Shkup  shpalli konkurs në gazetat ditore “Slloboden peçat” dhe Lajm, për përzgjedhje të bashkëpunëtorëve të jashtëm-vlerësues të testeve nga pjesa eksterne e maturës shtetërore në vitin shkollor 2017/2018. Konkursi është i publikuar në web faqen tonë dhe të […]

Risi
January 18, 2018

Sesion provimi

Ju njoftojmë që sesioni i dytë i provimit në vitin 2018 për kandidatët për drejtor në shkollë fillore, shkollë të mesme, konvikt nxënësish dhe universitet i hapur qytetarë për mësim të përjetshëm të cilët kanë fituar të drejtën për të hyrë në provim në përputhje me Ligjin për drejtor në shkollë fillore, shkollë të mesme, […]

Risi
January 15, 2018

Известување до кандидатите кои сакаат да ја продолжат важноста на уверението за директор на основно училиште и на јавно средно училиште.

Според член 37 од  Законот  за обука и испит за директор на основно училиште,средно училиште,ученички дом и отворен граѓански универзитет за доживотно учење („Службен весник  на Република Македонија„ бр.10/15,145/15,192/15 и 30/2016  ) : ,,Кандидатите кои се стекнале со уверение за директор согласно прописите кои важеле до денот на отпочнувањето на примената на овој закон, должни […]

Risi
December 29, 2017

Informacion për trajnimin e kandidatëve për drejtor në shkollë fillore, shkollë të mesme, konvikt nxënësish dhe universitet i hapur qytetarë për mësim të përjetshëm në gjuhën shqipe

Ju  njoftojmë se më  13.01.2018 (e shtunë)  konform Ligjit për trajnim dhe provimin për drejtor në shkollë fillore, shkollë të mesme, konvikt nxënësish dhe universitet i hapur qytetarë për mësim të përjetshëm („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr.10/15, 145/15, 192/15 dhe 30/2016),  do të fillojë trajnimi për drejtor, që do të zhvillohet në gjuhën shqipe. […]

Risi
December 19, 2017

Sesion provimi

Ju njoftojmë që sesioni i provimit për kandidatët për drejtor në shkollë fillore, shkollë të mesme, konvikt nxënësish dhe universitet i hapur qytetarë për mësim të përjetshëm të cilët kanë përfituar të drejtën  për dhënien e provimit konform Ligjit për trajnimin dhe dhe provimin për drejtor në shkollë fillore, shkollë të mesme, konvikt nxënësish dhe […]

Risi