dic

October 2, 2020

Njoftim për dhënien e provimit profesional në sesionin e vjeshtës në vitin 2020

Ju njoftojmë që Qendra Shtetërore e Provimeve do të realizojë sesion vjeshtor për dhënien e provimit profesional në periudhën  e nëntorit të vitit 2020.

Fletëparaqitja me dokumentacionin e kompletuar parashtrohet pranë Qendrës Shtetërore të Provimeve vetëm përmes postës me adresë në rr. „Vasil Gjorgov“ pn. 1000 Shkup, më së voni deri më  26.10.2020 (e hënë).

 

Njoftim për dhënien e provimit profesional për mësimdhënës dhe bashkëpunëtorë profesional në sesionin e vjeshtës në vitin 2020

Fletaplikim për dhënien e provimit profesional

Risi
About admin