dic

December 7, 2023

Informacion për sesionin e 34 – të provimit për drejtor në 2023 (Dhjetor)

Kandidatët të cilët kanë të drejtë ti nështrohen provimit për drejtor të shkollës fillore, shkollës të mesme, konvikt nxënësish dhe univerzitet i hapur qytetar për mësim të përjetshëm në pajtim me Ligjin për trajnimin dhe provimin për drejtor të shkollës fillore, shkollës të mesme,konvikt nxënësish dhe univerzitet i hapur qytetar për mësim të përjetshëm („Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 10/15, 145/15, 192/15, 30/2016, 20/18 dhe 140/18) i njoftojmë që sesioni i 34 – të (dhjetor 2023) do të mbahet në këto afate:

Pjesa e parë e provimit 21.12.2023  ( duke filluar prej orës 15:30);
Pjesa e dytë e provimit 22.12.2023 ( duke filluar prej orës 15:30);dhe
 

Pjesa e tretë e provimit

 

nga  23.12.2023 deri 27.12.2023 (në ditët e punës nga ora 15:30, ndërsa më datë 23.12 nga ora 08:00 ).

 

Dokumentacioni i kompletura dërgohet vetëm tek arkiva e Qendrës shtetërore të provimeve në periudhën nga 18.12.2023 – 20.12.2023 deri në orën 14:30 .

Provimet do të mbahen në qendrën kompjuterike të Qendrës shtetërore të provimeve në rr. „Vasil Gjorgjov“,pn 1000 Shkup
Në qoftëse ndonjëri nga kandidatët nuk ka pranuar temë për punimin seminarik përfundimtar të drejtohen email-it, obukidirektori@dic.edu.mk

Risi
About admin