dic

July 16, 2022

Informacion për sesionin e 31 – të provimit në 2022 (Gusht)

Ju njohtojmë që sesioni i 31 – të i provimit (gusht 2022) për kandidatët për drejtor të shkollës fillore, shkollës të mesme, konvikt nxënësish dhe univerzitet i hapur qytetar për mësim të përjetshëm, që kanë fituar të drejtën e provimit në përputhje me Ligjin për trajnimin dhe provimin për drejtor të shkollës fillore, shkollës të mesme,konvikt nxënësish dhe univerzitet i hapur qytetar për mësim të përjetshëm („Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 10/15, 145/15, 192/15 dhe 30/2016, 20/18 и 140/18), do të mbahet në këto afate:

Kandidatët për provim duhet të dorzojnë dokumentet e plota pranë Qendrës shtetërore të provimeve në periudhën nga 20.07.2022 – 02.08.2022 deri në orën 15 .
Provimet do të mbahen në qendrën kompjuterike të Qendrës shtetërore të provimeve në rr. „Vasil Gjorgjov“ , 1000 Shkup.

Risi
About admin