dic

June 17, 2022

Informacion për sesionin e 30 – të provimit në 2022 (Korrik)

Ju njohtojmë që sesioni i 30 – të i provimit (korrik 2022) për kandidatët për drejtor të shkollës fillore,shkollës të mesme,konvikt nxënësish dhe univerzitet i hapur qytetar për mësim të përjetshëm,që kanë fituar të drejtën e provimit në përputhje me Ligjin për trajnimin dhe provimin për drejtor të shkollës fillore, shkollës të mesme,konvikt nxënësish dhe univerzitet i hapur qytetar për mësim të përjetshëm („Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 10/15, 145/15, 192/15 dhe 30/2016, 20/18 и 140/18), do të mbahet në këto afate:

  • Pjesa e parë e provimit –04.07.2022 (prej orës 10:00 deri 13:00 )

Kandidatët për provim duhet të dorzojnë dokumentet e plota pranë Qendrës shtetërore të provimeve në periudhën nga 17.06.2022 – 28.06.2022 deri në orën 15 .
Provimet do të mbahen në qendrën kompjuterike të Qendrës shtetërore të provimeve në rr. „Vasil Gjorgjov“ , 1000 Shkup.

 

 

Risi
About admin