dic

March 17, 2023

Njoftim (thirrje publike) për provimin profesional për praktikantë në sesionin e pranverës 2023

Sipas nenit 2 nga Ligji për mësimdhënës dhe bashkëpuntorë profesionalë në shkollat fillore dhe të mesme (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr.161/19), Qendra Shtetërore e Provimeve organizon provimin profesional për praktikantët të cilët pas skadimit të stazhit të praktikantit janë të detyruar ta japin atë.
Qendra Shtetërore e Provimeve shpall thirrje publike për kandidatët për dhënien e provimit profesional në sesionin e  pranverës të vitit 2023.

Të gjitha informacionet e duhura për thirrjen publike do ti merrni në linkun më poshtë:
Njoftim (thirrje publike) për provimin profesional për praktikantë
Njoftim (thirrje publike) për provimin profesional për praktikantë(PDF)

Risi
About admin