dic

June 29, 2022

NJOHTIMI I KANDIDATËVE PËR DHËNIEN E PROVIMIT PËR DREJTOR PËR SESIONIN E 30 – TË, KORRIK 2022

Për shkak të interesimit të madh të kandidatëve për dhënien e provimit për drejtor,Qendra shtetërore e provimeve e VAZHDON AFATIN PËR PARAQITJEN E PROVIMIT DERI MË DATËN  30.6.2022  DERI NË ORËN 15 .

VërejtjeDatat e provimeve mbeten të njejtat.Dokumentacioni i nevojshëm të dorzohet mbrenda afatit të lart shënuar ekskluzivisht në arkivin e Qendrës shtetërore të provimeve.

Risi
About admin