dic

February 18, 2022

Trajnim për TIMSS 2023

Qendra shtetërore e provimeve në 26.01.2022 realizoi trajnim prej së largu ( Online) me drejtorët dhe kordinatorët shkollor për realizimin e studimit TIMSS 2023 të 30 shkollave fillore të përfshira në testimin provues.
Qëllimi i trajnimit ishte që drejtorët dhe kordinatorët shkollor të njohtohen me rëndësin e pjesmarrjes në studimet ndërkombëtare, pjesmarrjen e deritanishme të shtetit tonë në studimin TIMSS dhe aktivitetet vijuese për realizimin e TIMSS 2023.

Risi
About Artan Abdulla