Архива

август 24, 2018

Информација за обука за кандидати за директор на основно училиште, средно училиште, ученички дом и отворен граѓански универзитет за доживотно учење

Ве информираме  дека на 25.08.2018 година (сабота)  согласно Законот  за обука и испит за директор на основно училиште, средно училиште, ученички дом и отворен граѓански универзитет за доживотно учење („Службен весник на Република Македонија” бр.10/15, 145/15, 192/15, 30/16 и 120/18), започнува обука со нова група, која ќе се одвива на македонски јазик. Обуката е предвидена да се одржи […]

Новости
август 23, 2018

Информација за 11-та испитна сесија (септември 2018 година)

Ве информираме дека единаесеттата испитна сесија (септември 2018 година) за кандидатите за директор на основно училиште, средно училиште, ученички дом и отворен граѓански универзитет за доживотно учење кои се стекнати со право на полагање на испит согласно Законот  за обука и испит за директор на основно училиште, средно училиште, ученички дом и отворен граѓански универзитет за доживотно […]

Новости
јули 18, 2018

Одлуки за избор на кандидати за вработување на административни службеници во Државен испитен центар по Јавен оглас број 73-2018

Одлуки за избор на кандидати за вработување на административни службеници во Државен испитен центар по Јавен оглас број 73-2018

Конкурси
јули 2, 2018

НОВО – Измени на Законот за обука и испит за директор на основно училиште, средно училиште, ученички дом и отворен граѓански универзитет за доживотно учење

НОВО – Измени на Законот за обука и испит за директор на основно училиште, средно училиште, ученички дом и отворен граѓански универзитет за доживотно учење

Новости
јуни 25, 2018

Информација за испитните сесии во јули и во август 2018 година, за кандидатите за директор

Ве информираме дека испитните сесии во јули и во август 2018 година, за кандидатите за директор на основно училиште, средно училиште, ученички дом и отворен граѓански универзитет за доживотно учење кои се стекнати со право на полагање на испит согласно Законот  за обука и испит за директор на основно училиште, средно училиште, ученички дом и отворен граѓански […]

Новости
јуни 13, 2018

Информација за третиот и четвртиот екстерен испит од државната матура за учебната 2017/2018 година

На 11 јуни со почеток во 10:00 часот, се спроведе екстерниот испит по:  хемија, физика, биологија, историја, филозофија, естетика и бизнис во рамките на изборниот дел од државната матура во сите јавни и во неколку приватни средни училишта во Република Македонија за учениците од гимназиското, уметничкото и средното стручно образование со четиригодишно траење. За испитите […]

Новости
јуни 9, 2018

Информацијата за реализација на испитот по мајчин јазик на државна матура во учебната2017/ 2018 година

На 09.06.2018 година со почеток во 10:00 часот се спроведе задолжителниот дел од државната матура во сите јавни и во неколку приватни средни училишта во Република Македонија за учениците од гимназиското, уметничкото и средното стручно образование со четиригодишно траење. Се полагаше испитот по македонски јазик и литература, албански  јазик  и  литература   и    турски јазик и […]

Новости
јуни 2, 2018

Информацијата за испитот по странски јазик за државна матура 2018 година

Денес со почеток во 10:00 часот се спроведе екстерниот испит по  англиски, француски, германски и руски јазик во рамките на изборниот дел од државната матура во сите јавни и во неколку приватни средни училишта во Република Македонија за учениците од гимназиското, уметничкото и средното стручно образование со четиригодишно траење. За испитот за сите четири јазици вкупно […]

Новости