All posts by: admin

About admin

ноември 29, 2020

Обука за секретари на училишни матурски комисии

Државниот испитен центар на 27.11.2020 година реализираше тричасовна средба на далечина со сите секретари на училишни матурски комисии. Целта на средбата беше секретарите, а преку нив и останатите наставници и ученици да се запознаат со новините во државната матура во учебната 2020/2021 година. Предавач на средбата беше д-р Бети Ламева. На средбата покрај презентација за […]

Новости
ноември 19, 2020

Информација за 25-та испитна сесија во 2020 година (Декември)

Ве информираме дека 25-та испитна испитна сесија (декември 2020 година) за кандидатите за директор на основно училиште, средно училиште, ученички дом и отворен граѓански универзитет за доживотно учење кои се стекнати со право на полагање на испит согласно Законот  за обука и испит за директор на основно училиште, средно училиште, ученички дом и отворен граѓански универзитет за доживотно учење […]

Новости
ноември 10, 2020

Информација за Проектната задача

Државниот испитен центар во соработка со Министерството за образование и наука, во период од  10.11.2020 година до 16.11.2020 година реализираше средби на далечина со наставниците од средните училишта од РС Македонија. Целта на  овие средби беше наставниците да се запознаат со иновираната испитна програма за проектна задача. Предавачи на средбата беа Гордана Трајкова Костовска, советник […]

Новости
ноември 10, 2020

ВЕБИНАР ЗА МЕЃУНАРОДНАТА СТУДИЈА ПИСА 2021

Министерството за образование и наука, во соработка со Државниот испитен центар и Бирото за развој на образованието, на 29.10.2020 година организираше вебинар посветен на меѓународната студија ПИСА 2021 во која, покрај Република Северна Македонија, учествуваат повеќе од 70 држави од целиот свет. На вебинарот се обрати министерката за образование и наука, г-ѓа Мила Царовска која […]

Новости
ноември 10, 2020

ВЕБИНАР ЗА МЕЃУНАРОДНАТА СТУДИЈА ПИРЛС 2021

Министерството за образование и наука, во соработка со Државниот испитен центар и Бирото за развој на образованието, на 27.10.2020 година организираше вебинар посветен на меѓународната студија ПИРЛС 2021 во која, покрај Република Северна Македонија, учествуваат околу 50 држави од целиот свет. На вебинарот воведно обраќање имаше министерката за образование и наука, г-ѓа Мила Царовска која […]

Новости
ноември 6, 2020

Информација за 24-та испитна сесија во 2020 година (Ноември)

Ве информираме дека 24-та испитна испитна сесија (ноември 2020 година) за кандидатите за директор на основно училиште, средно училиште, ученички дом и отворен граѓански универзитет за доживотно учење кои се стекнати со право на полагање на испит согласно Законот  за обука и испит за директор на основно училиште, средно училиште, ученички дом и отворен граѓански универзитет за доживотно учење […]

Новости
ноември 5, 2020

ВАЖНО:Известување за кандидатите кои сакаат да го обноват уверението за директор

Поради состојбата со Covid 19 и поголема заинтересираност на кандидати за обнова на уверение за директор, рокот за пријавување е ПРОДОЛЖЕН ДО 10.11.2020 ГОДИНА. Имено, Согласно уредбата од Владата на Република Северна Македонија, донесена на 12 мај 2020 година, за кандидатите кои се стекнале со уверение за директор на основно училиште, средно училиште, ученички дом […]

Новости