All posts by: admin

About admin

јуни 17, 2020

Концепција за државното тестирање во основното образование

Врз основа на Законот за основното образование, член 133, став 5 (Службен весник на РСМ, бр. 161 од 05.08.2019 година) со Решението бр. 18-5737/1 од 12.06.2020 година, министерот за образование и наука, д-р Арбер Адеми ја донесе „Концепцијата за државното тестирање“, предложена од Државниот испитен центар. „Концепцијата за државното тестирање“ е стратешки документ во кој […]

Новости
јуни 16, 2020

Протокол за постапување при реализација на испитите од државната матура за учебната 2019/2020 година

• Во средните училишта каде се реализира државната матура да се обезбедат сите санитарно-хигиенски услови • Задолжително вршење на дезинфекција на клупите и столчињата во просториите каде ќе се врши полагањето на учениците со дезинфекционо средство кое делува на вируси според упатство од производителот • Сите учесници во реализацијата на државната матура (тестатори, набљудувачи и […]

Новости
јуни 3, 2020

СООПШТЕНИЕ

Поради состојбата со COVID 19, пролетната испитна сесија 2020 година за стручниот испит за наставници и стручни соработници СЕ ОДЛОЖУВА за наредната учебна година, односно веднаш штом ќе започне редовна настава во училиштата. Документите поднесени во Државен испитен центар за пролетната испитна сесија од страна на кандидатите ќе бидат важечки и нема потреба од дополнително […]

Новости
февруари 24, 2020

Известување за полагање стручен испит за наставници и стручни соработници во пролетниот испитен рок во 2020 година

Ве информираме дека ќе се реализира испитна сесија  за стручен испит во Државниот испитен центар во пролетниот  испитен рок во период од  23.3 до 30.4.2020 година. Пријавата со комплетната документација се доставува до Државниот испитен центар ИСКЛУЧИВО по пошта на адреса на ул.„Васил Ѓоргов“ бб., 1000 Скопје, најдоцна до 10.03.2020 година (вторник).   Известување   за полагање стручен испит за наставници и […]

Новости
јануари 8, 2020

Информација за 20-та испитна сесија во 2020 година (јануари)

Ве информираме дека 20-та испитна испитна сесија (јануари 2020 година) за кандидатите за директор на основно училиште, средно училиште, ученички дом и отворен граѓански универзитет за доживотно учење кои се стекнати со право на полагање на испит согласно Законот  за обука и испит за директор на основно училиште, средно училиште, ученички дом и отворен граѓански универзитет за […]

Новости
декември 23, 2019

Одлуки за избор на кандидати за ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ – 1/2019 за унапредување на административни службеници во Државниот испитен центар

Одлуки за избор на кандидати за ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ – 1/2019 за унапредување на административни службеници во Државниот испитен центар

Конкурси