All posts by: admin

About admin

март 27, 2023

Конкурс за избор на надворешни соработници-преведувачи и независни читачи

Конкурс за избор на надворешни соработници-преведувачи и независни читачи ПРИЈАВА ЗА НАДВОРЕШЕН СОРАБОТНИК ̶ ПРЕВЕДУВАЧ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ДРЖАВНАТА МАТУРА ПРИЈАВА ЗА НАДВОРЕШЕН СОРАБОТНИК ̶ НЕЗАВИСЕН ЧИТАЧ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ДРЖАВНАТА МАТУРА

Конкурси
март 17, 2023

Известување (јавен повик) за стручен испит за приправници во пролетен испитен рок 2023 година

Согласно член 2 од Законот за наставниците и стручните соработници во основните и средните училишта („Службен весник на Република Северна Македонија” бр.161/19), Држвавен испитен центар организира стручен испит за приправниците кои по истекот на приправничкиот стаж се должни да го полагаат истиот. Државниот испитен центар објавува јавен повик за кандидати за полагање стручен испит во пролетна […]

Новости
март 10, 2023

Известување до медиуми

Известување до медиуми  од   ДРЖАВЕН ИСПИТЕН ЦЕНТАР      Почитувани,    Согласно законската обврска на ДИЦ, во 2022година спроведени се испити за директори на 30-тата испитна сесија во јули и 31-та испитна сесија во август 2022 година.  Кандидатите од 32-та испитна сесија кои завршија обука во септември 2022година, започнаа со полагање во ноември 2022година, но […]

Новости
февруари 14, 2023

Јавен оглас број – 44/2023 за вработување на 1 државен службеник од група I, подгрупа I во Државен испитен центар Скопје за следните работни места

Јавен оглас број – 44/2023 за вработување на 1 државен службеник од група I, подгрупа I во Државен испитен центар Скопје.

Конкурси
февруари 10, 2023

Повторен конкурс за избор на претседатели и заменици-преседатели на стручни комисии

Конкурс за избор на претседатели и заменици-преседатели на стручни комисии Пријава за кандидати за претседатели/заменици–претседатели на стручни комисии за реализација на стручен испит на наставници и стручни соработници

Конкурси
јануари 6, 2023

Конкурс за избор на претседатели и заменици-преседатели на стручни комисии

Конкурс за избор на претседатели и заменици-преседатели на стручни комисии Пријава за кандидати за претседатели/заменици–претседатели на стручни комисии за реализација на стручен испит на наставници и стручни соработници

Конкурси
ноември 14, 2022

ИЗВЕСТУВАЊЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ЕСЕНСКА ИСПИТНА СЕСИЈА 2022 ГОДИНА

Поради голем интерес на кандидатите за полагање стручен испит, Државниот испитен центар им излегува во пресрет и го ПРОДОЛЖУВА РОКОТ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ во есенска испитна сесија, најдоцна до 12.12.2022 ГОДИНА. Забелешка: Потребната документација останува иста и се испраќа ИСКЛУЧИВО ПО ПОШТА.

Новости