Архива

октомври 25, 2019

Известување

Државниот испитен центар за да им излезе во пресрет на кандидатите за полагање на стручниот испит на наставници, стручни соработници и воспитувачи во есенскиот испитен рок во 2019 година, го ПРОДОЛЖУВА РОКОТ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ ДО 31.10.2019 ГОДИНА. Забелешка: Потребната документација останува иста и се испраќа исклучиво по пошта.

Новости
октомври 9, 2019

Известување за полагање стручен испит за наставници, стручни соработници и воспитувачи во есенскиот испитен рок во 2019 година

Ве информираме дека ќе се реализира испитна сесија во Државниот испитен центар во есенскиот испитен рок во период од  01.11 до 15.12.2019 година, и тоа за: Приправниците кои за првпат се пријавуваат за полагање стручен испит и Приправниците кои не го положиле испитот или тестот за интегритет. За кандидатите што предходно се пријавиле за  полагање стручен […]

Новости
август 23, 2019

Информација за 17-та испитна сесија во 2019 година (септември)

Ве информираме дека 17-та испитна испитна сесија (септември 2019 година) за кандидатите за директор на основно училиште, средно училиште, ученички дом и отворен граѓански универзитет за доживотно учење кои се стекнати со право на полагање на испит согласно Законот  за обука и испит за директор на основно училиште, средно училиште, ученички дом и отворен граѓански универзитет за […]

Новости
јуни 12, 2019

ИНФОРМАЦИЈА ЗА ТЕСТОТ ПО НАСТАВНИОТ ПРЕДМЕТ „БИОЛОГИЈА“ НА АЛБАНСКИ ЈАЗИК НА ДРЖАВНАТА МАТУРА

Државниот испитен центар информира дека во тестот по наставниот предмет Биологија на албански јазик, во рамките на државната матура, е направена ненамерна техничка грешка која не влијае врз резултатите на матурантите. Тестот по Биологија е идентичен на сите три јазици (македонски, албански и турски јазик). Идентични се зададените задачи, точните одговори и клучот според кој […]

Новости
мај 21, 2019

Корисни информации за кандидатите кои ќе ја полагаат социологијата како екстерен испит во рамките на државната матура, 2019 година.

Испитот по социологија во рамките на државната матура, за прв пат од оваа година ќе се реализира екстерно. Тоа значи дека кандидатите кои го избрале овој испит ќе решаваат стандардизиран тест на знаење, подготвен од Државна матурска предметна комисија (ДМПК) за социологија, составена од неколку средношколски наставници по социологија и универзитестки професор. Испитот трае  2 […]

Новости
мај 8, 2019

Информација за 16-та испитна сесија во 2019 година (мај)

Ве информираме дека 16-та испитна сесија (мај 2019 година) за кандидатите за директор на основно училиште, средно училиште, ученички дом и отворен граѓански универзитет за доживотно учење кои се стекнати со право на полагање на испит согласно Законот  за обука и испит за директор на основно училиште, средно училиште, ученички дом и отворен граѓански универзитет за доживотно […]

Новости
април 10, 2019

Информација за регистарот на директори (online база)

Регистарот на директори (Online база) можете да го видите на следниот линк http://dic.edu.mk:8081 или на линкот на најдолу на оваа страница. Регистарот на директори е составен од два дела: – „Лиценцирани лица“ – дел кој содржи податоци за лицата кои се стекнале со уверение за директор, односно: име и презиме, општина, датум на издавање на […]

Новости
април 6, 2019

Информација за одржани обуки за меѓународната студија ТИМСС 2019

    Од 26 март до 03 април 2019 година Државниот испитен центар организираше серија на регионални обуки за реализација на меѓународната студија ТИМСС2019. Во овој проект учествуваат 150 основни училишта од нашата држава. На обуката која се реализираше во Скопје на 27 март 2019 присуствуваше и се обрати и министерот за образование и наука, […]

Новости
април 5, 2019

Јавен конкурс за избор на надворешни соработници-оценувачи на тестови од екстерниот дел на државната матура во учебната 2018/2019 година.

Јавен конкурс за избор на надворешни соработници-оценувачи на тестови од екстерниот дел на државната матура во учебната 2018/2019 година.

Конкурси
февруари 25, 2019

Информација за 15-та испитна сесија во 2019 година (март)

Ве информираме дека 15-та испитна сесија (март 2019 година) за кандидатите за директор на основно училиште, средно училиште, ученички дом и отворен граѓански универзитет за доживотно учење кои се стекнати со право на полагање на испит согласно Законот  за обука и испит за директор на основно училиште, средно училиште, ученички дом и отворен граѓански универзитет за доживотно […]

Новости