All posts by: Artan Abdulla

About Artan Abdulla

ноември 2, 2020

Информација за проектна задача во државна матура 2020/2021 година

Согласно Правилникот за начинот на полагање и оценување на резултатите на учениците на испитите во државната матура во гимназиското, стручното и средното уметничко образование, срeдношколците од четврта година, најдоцна до 30 ноември годинава треба да пријават тема за изработка на матурска проектна задача. Пријавувањето треба да го направат во своите училишта. Изготвена е иновирана испитна […]

Новости