All posts by: Artan Abdulla

About Artan Abdulla

март 8, 2022

Согледувања од увидите во тестовите од интерните испити во рамките на државната матура

Во периодот од 1 до 3 март 2022 година Државниот испитен центар реализираше еднодневни двочасовни онлајн средби, во повеќе термини, со наставниците од средните училиште од РСМ на тема „Согледувања од увидите во тестовите од интерните испити во рамките на државната матура“. Наставниците на средбата добија информации од направената анализа на добиените примероци од тестовите […]

Новости
февруари 18, 2022

Известување (јавен повик) за стручен испит за приправници

Согласно член 2 од Законот за наставниците и стручните соработници во основните и средните училишта („Службен весник на Република Северна Македонија” бр.161/19), Држвавен испитен центар организира стручен испит за приправниците кои по истекот на приправничкиот стаж се должни да го полагаат истиот. Државниот испитен центар објавува јавен повик за кандидати за полагање стручен испит во […]

Новости
февруари 18, 2022

Обука за ПИСА 2022

Државниот испитен центар на 15.02.2022 година реализираше обука на далечина на училишните координатори за спроведување на ПИСА 2022 студијата од сите средни училишта. Целта на обуката беше училишните коодинатори, а преку нив и останатите наставници и ученици да се запознаат од важноста на учеството во меѓународните студии, досегашното учество на нашата држава во ПИСА студијата и […]

Новости
февруари 18, 2022

Обука за ТИМСС 2023

Државниот испитен центар на 26.01.2022 година реализираше обука на далечина на директорите и училишните координатори за спроведување на ТИМСС 2023 студијата од 30 основни училишта опфатени со пробното тестирање. Целта на обуката беше директорите и училишните коодинатори да се запознаат со важноста нa учеството во меѓународните студии, досегашното учество на нашата држава во ТИМСС студијата и […]

Новости
февруари 17, 2022

Известување (јавен повик) за стручен испит за приправници

Согласно член 2 од Законот за наставниците и стручните соработници во основните и средните училишта („Службен весник на Република Северна Македонија” бр.161/19), Држвавен испитен центар организира стручен испит за приправниците кои по истекот на приправничкиот стаж се должни да го полагаат истиот. Државниот испитен центар објавува јавен повик за кандидати за полагање стручен испит во […]

Uncategorized
јануари 26, 2022

Изработка на проектните задачи во рамките на државна матура

Во деновите од 25 до 28 јануари 2022 година Државниот испитен центар реализираше еднодневни тричасовни онлајн средби со наставниците од средните училишта од РСМ на тема Изработка на проектните задачи во рамките на државна матура. Наставниците на средбата добија информации од направената анализа на добиените примероци на реализирани проектни задачи на матурнатите во учебната 2020/2021 […]

Новости
ноември 18, 2021

ДЛАБИНСКА АНАЛИЗА ОД РЕЗУЛТАТИТЕ ТИМСС2019 (за држави од Западен Балкан)

Интернационалната организација за оценување ја објави Длабинската анализа од ТИМСС2019 за државите од Западен Балкан (Северна Македонија, Албанија, Босна и Херцеговина, Косово, Србија, Хрватска и Црна Гора). Во подготовка на книгата учествуваа образовни експерти од секоја држава. Анализата може да ја симнете на следниот линк https://www.iea.nl/publications/series-journals/iea-research-education/RfEVol13

Новости
септември 29, 2021

Известување (јавен повик) за стручен испит за приправници

Согласно член 2 од Законот за наставниците и стручните соработници во основните и средните училишта („Службен весник на Република Северна Македонија” бр.161/19), Држвавен испитен центар организира стручен испит за приправниците кои по истекот на приправничкиот стаж се должни да го полагаат истиот. Државниот испитен центар објавува јавен повик за кандидати за полагање стручен испит во […]

Новости