Архива

мај 22, 2018

Информација за испитна сесија во јуни 2018 година

Ве информираме дека испитната сесија во јуни 2018 година за кандидатите за директор на основно училиште, средно училиште, ученички дом и отворен граѓански универзитет за доживотно учење кои се стекнати со право на полагање на испит согласно Законот  за обука и испит за директор на основно училиште, средно училиште, ученички дом и отворен граѓански универзитет за доживотно […]

Новости
мај 16, 2018

Известување за промена на надоместокот за повторено полагање испит (дел од испит) за директор

Согласно одлуката донесена на 07.05.2018 од заменик директорот на ДИЦ, од јунската испитна сесија ќе се применува нов ценовник за  повторено полагање на испитот за директор, и тоа: -за повторено полагање на прв и втор дел од испитот – 2000 ден. -за повторено полагање на трет дел од испитот – 4500 ден. прилог: одлука

Новости
април 24, 2018

Информација за испитна сесија во мај 2018 година

Ве информираме дека испитната сесија во мај 2018 година за кандидатите за директор на основно училиште, средно училиште, ученички дом и отворен граѓански универзитет за доживотно учење кои се стекнати со право на полагање на испит согласно Законот  за обука и испит за директор на основно училиште, средно училиште, ученички дом и отворен граѓански универзитет за доживотно […]

Новости
април 24, 2018

ПИСА 2018 главно тестирање

Од 23 до 27 април 2018 година во сите средни училишта во Република Македонија ќе се реализира тестирањето на ПИСА 2018, меѓународната студија, на примерок од околу 5500 ученици на македонски и албански јазик. PISA е меѓународна студија која ги мери способностите и знаењата на учениците колку се подготвени за влез во животот и продолжување на […]

Новости
април 10, 2018

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Се известуваат кандидатите за директори кои имаат намера да го обноват Уверението за директор со кое се стекнале согласно прописите кои важеле до денот на отпочнувањето на примената на Законот за обука и испит на директор за основно училиште, средно училиште, ученички дом и отворен граѓански универзитет за доживотно учење,(до 01.10. 2016 год.), дека треба […]

Новости
април 5, 2018

Информација за испитна сесија

Ве информираме  дека третата испитна сесија во 2018 година за кандидатите за директор на основно училиште, средно училиште, ученички дом и отворен граѓански универзитет за доживотно учење кои се стекнати со право на полагање на испит согласно Законот  за обука и испит за директор на основно училиште, средно училиште, ученички дом и отворен граѓански универзитет за […]

Новости
април 4, 2018

Известување

Се известуваат сите заинтересирани кандидати за оценувачи дека Државниот испитен центар – Скопје на ден 31 03.2018 г. го објави јавниот конкурс за избор на надворешни соработници – оценувачи на тестови од екстерниот дел на државната матура во учебната 2017/2018 година во дневните весници Слободен печат и Лајм. Конкурсот е поставен на нашата веб-страница и […]

Новости
март 1, 2018

Известување

Поради технички причини испитите закажани во Системот за полагање на испити за Државни институции,  вклучително и испитите за директори кои ги организира ДИЦ, во наредниот период почнувајќи од 22.02.2018 ќе бидат одложени на неопределен период. За продолжување и презакажување на нови термини дополнително ќе бидете известени. Потсетување: Пријавувањето на испит се врши после објавување на […]

Новости
јануари 18, 2018

Испитна сесија

Ве информираме  дека втората испитна сесија во 2018 година за кандидатите за директор на основно училиште, средно училиште, ученички дом и отворен граѓански универзитет за доживотно учење кои се стекнати со право на полагање на испит согласно Законот  за обука и испит за директор на основно училиште, средно училиште, ученички дом и отворен граѓански универзитет за […]

Новости