Архива

октомври 15, 2020

Информација за 23-та испитна сесија во 2020 година (Oктомври)

Ве информираме дека 23-та испитна испитна сесија (октомври 2020 година) за кандидатите за директор на основно училиште, средно училиште, ученички дом и отворен граѓански универзитет за доживотно учење кои се стекнати со право на полагање на испит согласно Законот  за обука и испит за директор на основно училиште, средно училиште, ученички дом и отворен граѓански универзитет за […]

Новости
октомври 9, 2020

Известување за кандидатите кои сакаат да го обноват уверението за директор

Кандидатите кои се стекнале со уверение за директор до 30.09.2016 година, доколку сакаат да го обноват уверението, ќе треба да се пријават за обновување согласно насоките дадени на веб страата на ДИЦ, најдоцна до 01.11.2020 година. Имено, Согласно уредбата од Владата на Република Северна Македонија, донесена на 12 мај 2020 година, за кандидатите кои се […]

Новости
октомври 6, 2020

Известување за кандидатите за стручен испит од пролетниот испитен рок во 2020 година

Кандидатите што се пријавиле за стручен испит во пролетниот испитен рок 2020 година и исполнуваат услови за наставник согласно член 3 од Законот за наставниците и стручните соработници во основните и средните училишта („Службен весник на Република Северна Македонија” бр.161/19) НЕ Е ПОТРЕБНО ПОВТОРНО ДА СЕ ПРИЈАВУВААТ. Истите доплнително ќе бидат контактирани од страна на […]

Новости
октомври 2, 2020

Известување за полагање стручен испит за наставници и стручни соработници во есенскиот испитен рок во 2020 година

Ве информираме дека ќе се реализира испитна сесија  за стручен испит во Државниот испитен центар во есенскиот  испитен рок во текот на ноември 2020 година. Пријавата со комплетната документација се доставува до Државниот испитен центар ИСКЛУЧИВО по пошта на адреса на ул.„Васил Ѓоргов“ бб., 1000 Скопје, најдоцна до 26.10.2020 година (понеделник). Известување   за полагање стручен испит за наставници и стручни соработници […]

Новости
август 26, 2020

Известување за новите правилници за стручен испит

Почитувани, Почитувани Ве известуваме дека со почетокот на учебната 2020/2021 година започнува примената на новите правилници за подготовка и реализација на стручниот испит за наставници и стручни соработници. Имено за кандидатите што ќе започнат со приправнички стаж во учебната 2020/2021 година ќе се применуваат сите одредби од новите правилници. Правилниците се наоѓаат ТУКА. За кандидатите […]

Новости
август 25, 2020

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА УВЕРЕНИЈА

Согласно уребата од Владата на Република Северна Македонија, донесена на 12 мај 2020 година, за кандидатите кои се стекнале со уверение за директор на основно училиште, средно училиште, ученички дом и отворен граѓански универзитет за доживотно учење, согласно прописите кои важеле до денот на отпочнувањето на примената на Законот за обука и испит за директор […]

Новости
август 5, 2020

Информација за 22-та испитна сесија во 2020 година (август)

Ве информираме дека 22-та испитна испитна сесија (август 2020 година) за кандидатите за директор на основно училиште, средно училиште, ученички дом и отворен граѓански универзитет за доживотно учење кои се стекнати со право на полагање на испит согласно Законот  за обука и испит за директор на основно училиште, средно училиште, ученички дом и отворен граѓански универзитет за […]

Новости
јули 8, 2020

Информација за 21-та испитна сесија во 2020 година (јули)

Ве информираме дека 21-та испитна испитна сесија (јули 2020 година) за кандидатите за директор на основно училиште, средно училиште, ученички дом и отворен граѓански универзитет за доживотно учење кои се стекнати со право на полагање на испит согласно Законот  за обука и испит за директор на основно училиште, средно училиште, ученички дом и отворен граѓански универзитет за […]

Новости
јуни 17, 2020

Концепција за државното тестирање во основното образование

Врз основа на Законот за основното образование, член 133, став 5 (Службен весник на РСМ, бр. 161 од 05.08.2019 година) со Решението бр. 18-5737/1 од 12.06.2020 година, министерот за образование и наука, д-р Арбер Адеми ја донесе „Концепцијата за државното тестирање“, предложена од Државниот испитен центар. „Концепцијата за државното тестирање“ е стратешки документ во кој […]

Новости