Архива

ноември 6, 2020

Информација за 24-та испитна сесија во 2020 година (Ноември)

Ве информираме дека 24-та испитна испитна сесија (ноември 2020 година) за кандидатите за директор на основно училиште, средно училиште, ученички дом и отворен граѓански универзитет за доживотно учење кои се стекнати со право на полагање на испит согласно Законот  за обука и испит за директор на основно училиште, средно училиште, ученички дом и отворен граѓански универзитет за доживотно учење […]

Новости
ноември 5, 2020

ВАЖНО:Известување за кандидатите кои сакаат да го обноват уверението за директор

Поради состојбата со Covid 19 и поголема заинтересираност на кандидати за обнова на уверение за директор, рокот за пријавување е ПРОДОЛЖЕН ДО 10.11.2020 ГОДИНА. Имено, Согласно уредбата од Владата на Република Северна Македонија, донесена на 12 мај 2020 година, за кандидатите кои се стекнале со уверение за директор на основно училиште, средно училиште, ученички дом […]

Новости
ноември 2, 2020

Информација за проектна задача во државна матура 2020/2021 година

Согласно Правилникот за начинот на полагање и оценување на резултатите на учениците на испитите во државната матура во гимназиското, стручното и средното уметничко образование, срeдношколците од четврта година, најдоцна до 30 ноември годинава треба да пријават тема за изработка на матурска проектна задача. Пријавувањето треба да го направат во своите училишта. Изготвена е иновирана испитна […]

Новости
октомври 22, 2020

ИЗВЕСТУВАЊЕ НА КАНДИДАТИ ЗА ЕСЕНСКАТА ИСПИТНА СЕСИЈА

Државниот испитен центар  го ПРОДОЛЖУВА РОКОТ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ на кандидати од есенската испитна сесија најдоцна до 16.11.2020 ГОДИНА. Забелешка: Потребната документација останува иста и се испраќа ИСКЛУЧИВО ПО ПОШТА.

Новости
октомври 15, 2020

Информација за 23-та испитна сесија во 2020 година (Oктомври)

Ве информираме дека 23-та испитна испитна сесија (октомври 2020 година) за кандидатите за директор на основно училиште, средно училиште, ученички дом и отворен граѓански универзитет за доживотно учење кои се стекнати со право на полагање на испит согласно Законот  за обука и испит за директор на основно училиште, средно училиште, ученички дом и отворен граѓански универзитет за […]

Новости
октомври 9, 2020

Известување за кандидатите кои сакаат да го обноват уверението за директор

Кандидатите кои се стекнале со уверение за директор до 30.09.2016 година, доколку сакаат да го обноват уверението, ќе треба да се пријават за обновување согласно насоките дадени на веб страата на ДИЦ, најдоцна до 01.11.2020 година. Имено, Согласно уредбата од Владата на Република Северна Македонија, донесена на 12 мај 2020 година, за кандидатите кои се […]

Новости
октомври 6, 2020

Известување за кандидатите за стручен испит од пролетниот испитен рок во 2020 година

Кандидатите што се пријавиле за стручен испит во пролетниот испитен рок 2020 година и исполнуваат услови за наставник согласно член 3 од Законот за наставниците и стручните соработници во основните и средните училишта („Службен весник на Република Северна Македонија” бр.161/19) НЕ Е ПОТРЕБНО ПОВТОРНО ДА СЕ ПРИЈАВУВААТ. Истите доплнително ќе бидат контактирани од страна на […]

Новости
октомври 2, 2020

Известување за полагање стручен испит за наставници и стручни соработници во есенскиот испитен рок во 2020 година

Ве информираме дека ќе се реализира испитна сесија  за стручен испит во Државниот испитен центар во есенскиот  испитен рок во текот на ноември 2020 година. Пријавата со комплетната документација се доставува до Државниот испитен центар ИСКЛУЧИВО по пошта на адреса на ул.„Васил Ѓоргов“ бб., 1000 Скопје, најдоцна до 26.10.2020 година (понеделник). Известување   за полагање стручен испит за наставници и стручни соработници […]

Новости