Архива

декември 29, 2017

Информација за обука за кандидати за директор на основно училиште, средно училиште, ученички дом и отворен граѓански универзитет за доживотно учење на албански јазик

Ве информираме  дека на 13.01.2018 година (сабота)  согласно Законот  за обука и испит за директор на основно училиште, средно училиште, ученички дом и отворен граѓански универзитет за доживотно учење („Службен весник на Република Македонија” бр.10/15, 145/15, 192/15 и 30/2016),  започнува обука за директор на нова група, која ќе се одвива на албански јазик. За термин и […]

Новости
декември 29, 2017

Испит за директор – известување

Се молат кандидатите кои успешно ја завршиле основната обука за директор и кои сакаат да се пријават за испит за јануарска сесија,  да ги комплетираат документите  и истите да ги достават во Државниот испитен центар до 04.01.2018 година.

Новости
декември 19, 2017

Испитна сесија

Ве информираме  дека испитната сесија за кандидатите за директор на основно училиште, средно училиште, ученички дом и отворен граѓански универзитет за доживотно учење кои се стекнати со право на полагање на испит согласно Законот  за обука и испит за директор на основно училиште, средно училиште, ученички дом и отворен граѓански универзитет за доживотно учење („Службен весник […]

Новости
декември 13, 2017

Известување

Ве информираме  дека на 16.12.2017 година (сабота)  согласно Законот  за обука и испит за директор на основно училиште, средно училиште, ученички дом и отворен граѓански универзитет за доживотно учење („Службен весник на Република Македонија” бр.10/15, 145/15, 192/15 и 30/2016),  започнува обука за директор, која ќе се одвива на македонски јазик. Обуката ќе се одржува во просториите […]

Новости
декември 13, 2017

Известување

Почитувани кандидати за обука за директор  на основно училиште, средно училиште, ученички дом и отворен граѓански универзитет за доживотно учење, Ве известуваме дека ќе можете да се вклучите во следење на обуките само ако ги имате поднесено сите документи кои се бараат. Во делот „Обука и испит за директори“  ќе можете да ги најдете сите […]

Новости
декември 7, 2017

Конкурс за избор на надворешни соработници – обучувачи

Државниот испитен центар распишува Конкурс за избор на надворешни соработници – обучувачи кои треба да ја реализираат Програмата за обука и испит на директори на основни и средни училишта, и тоа по еден обучувач на македонски јазик за:

Конкурси
ноември 23, 2017

Информација за обука за кандидати за директор на основно училиште, средно училиште, ученички дом и отворен граѓански универзитет за доживотно учење

Ве информираме  дека на 25.11.2017 година (сабота)  согласно Законот  за обука и испит за директор на основно училиште, средно училиште, ученички дом и отворен граѓански универзитет за доживотно учење („Службен весник на Република Македонија” бр.10/15, 145/15, 192/15 и 30/2016),  започнува првиот модул од обуката за директор, која ќе се одвива на македонски јазик. Обуката ќе се […]

Новости
ноември 22, 2017

Втор дел на испит за директор – Проверка способноста за примена на теоретските заења

Ве известуваме дека на ден 24.11.2017 година (петок), согласно Законот за обука и испит за директор на основно училиште, средно училиште, ученички дом и отворен граѓански универзитет за доживотно учење („Службен весник на РМ“ бр.10/15, 145/15, 192/15 и 30/2016),  повторно ќе се одржи вториот дел од испитот за директор.  Испитот ќе се одржи во просториите […]

Новости
ноември 13, 2017

Втор дел на испит за директор – Проверка способноста за примена на теоретските заења

Ве известувама дека на 21.11.2017 година (вторник), согласно Законот за обука и испит за директор на основно училиште, средно училиште, ученички дом и отворен граѓански универзитет за доживотно учење („Службен весник на Република Македонија” бр.10/15, 145/15, 192/15 и 30/2016), за кандидатите кои успешно го положиле првиот дел од испитот, ќе се одржи втор дел на испитот за […]

Новости