Архива

октомври 9, 2017

Информација за обука за кандидати за директор на основно училиште, средно училиште, ученички дом и отворен граѓански универзитет за доживотно учење

Ве информираме  дека на 21.10.2017 година (сабота)  согласно Законот  за обука и испит за директор на основно училиште, средно училиште, ученички дом и отворен граѓански универзитет за доживотно учење („Службен весник на Република Македонија” бр.10/15, 145/15, 192/15 и 30/2016),  започнува првиот модул од обуката за директор, која ќе се одвива на македонски јазик. Обуката ќе […]

Новости
септември 22, 2017

Информација за обука за кандидати за директор на основно училиште, средно училиште, ученички дом и отворен граѓански универзитет за доживотно учење

Ве информираме  дека на 30.09.2017 година (сабота) согласно новиот Закон  за обука и испит за директор на основно училиште, средно училиште, ученички дом и отворен граѓански универзитет за доживотно учење („Службен весник на Република Македонија” бр.10/15, 145/15, 192/15 и 30/2016),  започнува првиот модул од обуката за кандидати за директор на основно училиште, средно училиште, ученички […]

Uncategorized, Новости
јуни 22, 2017

Испит за директори

Ве известуваме дека испитот за директори ( прв дел-Практична проверка на компјутерски вештини)  ќе се полага на 29.06.2017 г., во 17 часот, додека вториот  дел-Проверка на способноста за примена на теоретските знаења –  на  30.06 2017 година во 10 : 45 часот. Испитите ке се одржат во просториите на АСЕКО на ул.Христо Смирненски 30 , 1000 Скопје […]

Новости
јуни 9, 2017

Испит за директори

Почитувани, Ве известуваме дека испитот за директори ( прв дел-Практична проверка на компјутерски вештини)  ќе се полага на 14.06.2017 г., во 16 часот, додека вториот  дел-Проверка на способноста за примена на теоретските знаења –  на  19.06 2017 година во 16 часот. Испитите ке се одржат во просториите на АСЕКО на ул.Христо Смирненски 46 , 1000 Скопје […]

Новости
јуни 2, 2017

СООПШТЕНИЕ ЗА ЈАВНОСТА

Почитувани, Ве известуваме дека со оглед на тоа што на 01.06.2017 година Собранието на Република Македонија донесе Закон за изменување на Законот за основното образование, Закон за изменување на Законот за средното образование и Закон за изменување на Законот за наставници во основните и средните училишта (Службен весник на Република Македонија бр. 67 од 1 […]

Новости
мај 25, 2017

Упатсво за тестатор

На следниов линк: https://www.youtube.com/watch?v=3s43hIm-bXw&feature=youtu.be можете да го погледнете видеото во кое се презентирани чекорите на главните задолженија кои ги имаат тестаторите во државната матура.

Новости
март 16, 2017

Јавен конкурс за избор на надворешни соработници – набљудувачи

Државниот испитен центар распишува Конкурс за избор на надворешни соработници- набљудувачи на процесот за екстерна проверка на постигањата на учениците во основното и средното образование (гимназиско, средно уметничко, средно стручно образование со тригодишно и четиригодишно траење), и тоа за во следниве општини:

Конкурси
март 9, 2017

Информација за обука за кандидати за директор на основно училиште, средно училиште, ученички дом и отворен граѓански универзитет за доживотно учење

Ве информираме  дека на 18.03.2017 година (сабота)  согласно новиот Закон  за обука и испит за директор на основно училиште, средно училиште, ученички дом и отворен граѓански универзитет за доживотно учење („Службен весник на Република Македонија” бр.10/15, 145/15, 192/15 и 30/2016),  започнува првиот модул од обуката за кандидати за директор на основно училиште, средно училиште, ученички […]

Новости