Provimi profesional për praktikantë

Njoftim(thirrje publike) për provimin profesional për praktikantë

Njoftim (thirrje publike) për provimin profesional për praktikantë(PDF)

Fletëparaqitja për provimin profesional

 

Kandidatët të cilët stazhin e praktikantit e kanë nisur pas 01.09.2020 dhe kandidatët të cilëve stazhi i praktikantit u ka nisur para 01.09.2020 dhe në ndërkohë kanë ndërprerje, dhe i njëjti u ka vazhduar pas 01.09.2020, studimin e aksionit ose studimin e rastit duhet ta përgatisin në përputhje me Manual për mësimdhënës për studimin e aksionit ose studimin e rastit

 

Kandidatët të cilët stazhin e praktikantit e kanë filluar para se të nisin të zbatohen rregulloret e reja (para 01.09.2020), provimin do ta japin sipas mënyrës së vjetër, përkatësisht detyrën e shtëpisë duhet ta përgatisin në përputhje me Orientime për përpilimin e detyrës së shtëpisë për provimin e praktikantit

Rregullore për provimin profesional
Protokolli për qasje gjatë dhënies së provimit profesional për mësimdhënës dhe bashkëpunëtorë profesional