Provimi profesional për praktikant

NJOFTIM PËR KANDIDATËT NË LIDHJE ME DHËNIEN E PROVIMIT PROFESIONAL  NË SESIONIN E VJESHTËS 2021

Kandidatët të cilët stazhin e praktikantit e kanë nisur pas 01.09.2020 dhe kandidatët të cilëve stazhi i praktikantit u ka nisur para 01.09.2020 dhe në ndërkohë kanë ndërprerje, dhe i njëjti u ka vazhduar pas 01.09.2020, studimin e aksionit ose studimin e rastit duhet ta përgatisin në përputhje me Manual për mësimdhënës për studimin e aksionit ose studimin e rastit

 

Kandidatët të cilët stazhin e praktikantit e kanë filluar para se të nisin të zbatohen rregulloret e reja (para 01.09.2020), provimin do ta japin sipas mënyrës së vjetër, përkatësisht detyrën e shtëpisë duhet ta përgatisin në përputhje me Orientime për përpilimin e detyrës së shtëpisë për provimin e praktikantit