dic

June 2, 2017

KUMTESË PËR OPINIONIN

Të nderuar,

Ju njoftojmë që duke marrë parasysh se me datë. 01.06.2017 Kuvendi i Republikës së Maqedonisë solli Ligjin për ndryshimin e Ligjit për arsimin fillor dhe Ligjin për ndryshimin e Ligjit për arsimin e mesëm dhe Ligjin për ndryshimin e Ligjit për arsimtarë në shkollat fillore dhe të mesme  (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 67 nga 1 qershori 2017) kontrolli ekstern i arritjeve të nxënësve ndërpritet. Konform me këto ndryshime të gjitha aktivitetet lidhur me procesin e testimit ekstern ndërpriten.

Qendra Shtetërore e Provimeve i falënderon të gjithë të involvuarit në këtë proces për bashkëpunimin e deritanishëm.

Me respekt,
Qendra Shtetërore e Provimeve

Risi
About admin