dic

March 9, 2017

Informacion mbi trajnimin e kandidatëve për drejtor në shkollë fillore, shkollë të mesme, konvikt nxënësish dhe universitet të hapur qytetarë për mësim të përjetshëm

Ju informojmë që me dt. 18.03.2017 (e shtunë)  konform Ligjit për trajnimin dhe provimin për drejtor në shkollë fillore, shkollë të mesme, konvikt nxënësish dhe universitet të hapur qytetarë për mësim të përjetshëm („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr.10/15, 145/15, 192/15 dhe 30/2016),  fillon moduli i parë i trajnimit të kandidatëve për drejtor në shkollë fillore, shkollë të mesme, konvikt nxënësish dhe universitet të hapur qytetarë për mësim të përjetshëm.

Trajnimi do të mbahet në ShMNGJQSh  „Zdravko Cvetkovski“ në Shkup në ora 9.00 . Adresa:  Bul. Arradhat partizane nr. 91, Shkup 1000, Maqedoni

Risi
About admin