dic

September 22, 2017

Informacion për trajnimin e kandidatëve për drejtor në shkollë fillore, shkollë të mesme, konvikt nxënësish dhe universitet i hapur qytetar për mësim të përjetshëm

Ju informojmë që më 30.09.2017 (e shtunë)  konform Ligjit për trajnim dhe provim për drejtor në shkollë fillore, shkollë të mesme, konvikt nxënësish dhe universitet i hapur qytetar për mësim të përjetshëm („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr.10/15, 145/15, 192/15 dhe 30/2016),  fillon moduli i parë për trajnimin e kandidatëve për drejtor në shkollë fillore, shkollë të mesme, konvikt nxënësish dhe universitet i hapur qytetar në gjuhën shqipe.
Trajnimi do të mbahet në ambientet e Qendrës Shtetërore të Provimeve (QSHP) në ora 9:00.
Аdresа: rr. „Vasil Gjorgov“ p.n., Shkup 1000, Maqedoni

Uncategorized, Risi
About admin