dic

April 4, 2018

Njoftim

Njoftohen të gjithë  kandidatët e interesuar për vlerësues se më datë  31 03.2018, Qendra Shtetërore e Provimeve- Shkup  shpalli konkurs në gazetat ditore “Slloboden peçat” dhe Lajm, për përzgjedhje të bashkëpunëtorëve të jashtëm-vlerësues të testeve nga pjesa eksterne e maturës shtetërore në vitin shkollor 2017/2018. Konkursi është i publikuar në web faqen tonë dhe të gjitha informacionet rreth aplikimit mund të merren nga i njëjti. Konkursin mundë ta gjeni në linkun 

Risi
About admin