dic

February 24, 2020

Njoftim për dhënien e provimit profesional në sesionin e pranverës në vitin 2020

Ju njoftojmë që Qendra Shtetërore e Provimeve do të realizojë sesion për dhënien e provimit profesional në periudhën nga 23.03 deri më  30.04.2020.

Fletëparaqitja me dokumentacionin e kompletuar parashtrohet pranë Qendrës Shtetërore të Provimeve vetëm përmes postës me adresë në rr. „Vasil Gjorgov“ pn. 1000 Shkup, më së voni deri më  10.03.2020 (e martë).

 

Njoftim për dhënien e provimit profesional për mësimdhënës dhe bashkëpunëtorë profesional në sesionin e pranverës në vitin 2020

Fletaplikim për dhënien e provimit profesional

Risi
About admin