dic

August 26, 2020

(Македонски) Известување за новите правилници за стручен испит

Të nderuar,

Të nderuar Ju njoftojmë se me fillimin e vitit të ri shkollor 2020/2021 fillon zbatimi i rregulloreve të reja për përgatitjen dhe realizimin e provimit profesional për mësimdhënës dhe bashkëpunëtorë profesional. Pra, për kandidatët të cilët do të fillojnë me stazhin e praktikantit në vitin shkollor 2020/2021 do të zbatohen të gjitha dispozitat nga rregulloret e reja.

Rregulloret gjenden ТU.

Për kandidatët të cilëve stazhi i praktikantit u ka filluar para se të fillojnë të zbatohen rregulloret e reja provimi do të jepet sipas mënyrës së vjetër.

Qendra Shtetërore e Provimeve

Risi
About admin