dic

February 18, 2022

Trajnim për PISA 2022

Qendra shtetërore e provimeve në 15.02.2022 realizoi trajnim prej së largu ( Online ) me kordinatorët shkollor për realizimin e studimit PISA 2022 prej të gjitha shkollave të mesme.
Qëllimi i trajnimit ishte që kordinatorët shkollor dhe nëpërmjet tyre edhe mësimdhënësit dhe nxënësit tjerë të njohtohen me rëndësin e pjesmarrjes në studimet ndërkombëtare, pjesmarrjen e deritanishme të shtetit tonë në studimin PISA dhe aktivitetet vijuese për realizimin e PISA 2022.

Risi
About Artan Abdulla