dic

October 12, 2022

Trajnimi “HYRJE NË TESTIMIN SHTETËROR”

Sot (12.10.2022) në Shkup filloi trajnimi katërditor “Hyrje në testimin shtetëror” në kuadër të Projektit “Zhvillimi dhe implementimi i testimit shtetëror në arsimin fillor në RMV”. Trajnimin e udhëheqin ekspertët ndërkombëtar Jose Nojons dhe Zhaneta Xhumhur, në mbështetje të këshilltarëve të Qendrës Shtetërore të Provimeve, ndërsa në të marrin pjesë 50 mësimdhënës dhe profesorë nga të gjitha nivelet e arsimit (fillor, të mesëm dhe të lartë).

Në ditën e parë në trajnim pjesëmarrësit patën mundësi që detajisht të njihen me: karakteristikat e përgjithshme të testimeve shtetërore dhe me shembuj nga vende të ndryshme, Konceptin për testimin shtetëror në arsimin fillor në RMV, mënyrën e realizimit të paratestimit në vitin shkollor 2021/2022 në klasën III dhe zhvillimin e kornizave për vlerësim për gjuhën amtare (gjuhë maqedonase dhe gjuhë shqipe) dhe matematikë në klasën III. Në tri ditët e ardhshme të trajnimit, pjesëmarrësit do të kenë mundësi t’i avancojnë dijenitë e tyre për krijimin e detyrave të standardizuara me udhëzime për vlerësim dhe dizajnimin e testeve të standardizuara për gjuhë amtare (gjuhë maqedonase dhe gjuhë shqipe) dhe matematikë (në gjuhën maqedonase dhe në gjuhën shqipe).

Projekti “Zhvillimi dhe implementimi i testimit shtetëror në arsimin fillor në RMV” është pjesë e Projektit më të gjerësishëm “Avancimi i arsimit fillor në RMV” të cilin e realizon Ministria e Arsimit dhe Shkencës, në mbështetje të Bankës Botërore.

284467639_657120132785963_3023970709155604505_n

311192188_836615364439513_5144495463344856994_n

311009716_3193475140915815_8477715982636422052_n

310957061_795427968243988_2352317425542768764_n

310891776_779084739865902_3154947463822389449_n

310842162_784212395984593_9093671781647128897_n

310786052_772730797139420_3232217130260015305_n

310226269_3032929327009345_4191940150789939564_n

278396724_5558386287584865_8849193926266848177_n

311464218_513653173570768_925056760901366936_n

311378181_787756715669599_6889573855873458262_n

311262138_1146309546290513_4700010145557854410_n

311252729_1067781407129632_1541198997488183226_n

310541079_898366284478030_1883336312493486453_n

Risi
About Artan Abdulla