dic

May 18, 2022

Konferenca shkencore ndërkombëtare : 75 vjet Instituti i pedagogjisë – Sfidat dhe perspektivat edukativo – arsimore

Në Konferencën shkencore ndërkombëtare: 75 vjet Instituti i pedagogjisë,mbajtur nga 16 deri më 18 maj në Ohër,nga Qendra shtëtërore e provimeve me punim shkencor me temë:
Ndikimi i faktorëve socio-ekonomik në arritjet e nxënësve në RMV në TIMSS 2019, morën pjesë D-r.Beti Lameva dhe m-r Elizabeta Naumovska.

megjunarodna-nauchna-konferentsija-75-godini-institut-za-pedagogija-vospitno-obrazovni-predizvitsi-i-perspektivi-vo-okhrid-768x430

Risi
About Artan Abdulla